พช.จัดประกวด“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ”ชิงรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ

         วันจันทร์ที่ 7  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ร่วมพิจารณากลั่นกรองและรวบรวมผ้า เพื่อส่งเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

         ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทยและเผยแพร่ผ้าไทยผ่านการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ชิงรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ ซึ่งรางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล  คือ

       ประเภทที่ 1 The Best of Best รางวัลชนะเลิศรางวัลเดียวจากในแต่ละประเภทนำมาออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ และรางวัลเหรียญพระราชทานพร้อมสร้อยคอทองคำ

      ประเภทที่ 2 The Best  รางวัลที่ 1 – 3 ของ 15 ประเภท ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานทองคำ เงินและทองแดง ตามลำดับ

      ประเภทที่ 3 ชมเชย Top 10 ของ 15 ประเภท ได้รับประกาศนียบัตร (Certificate)

กำหนดประกวดจัดงานระหว่าง 10 – 11 มิถุนายน 2564 นี้  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

        สำหรับกิจกรรมดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย   เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

        ในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านคำปุน  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนผลิตและแหล่งเรียนรู้ถึงกระบวนการถักทอผ้าไหมของไทย ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ในการสืบสานภูมิปัญญาตั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ให้ความรู้แก่ช่างทอในปัจจุบันคือ นางคำปุน ศรีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ.2537 ศิลปินแห่งชาติ (หัตศิลป์-ถักทอ) ประจำปี 2561 และบุตรชาย คือ นาย มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 อีกทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับบ้านคำปุนได้ทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ สืบเนื่องจากพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานลวดลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มจากทั่วทุกภูมิภาค ได้นำไปทอจนกลายเป็นผ้าผืนงาม ที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

        ในการนี้ นายมีชัย แต้สุจริยา  ตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน  ได้เปิดเผยเทคนิคการทอผ้าของกลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านคำปุน ว่า

        “การทอผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ ทอตามแบบอัตลักษณ์ผ้ากาบบัว ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประกอบด้วย 1 เส้นยืนทิว 2 เส้นพุ่ง มัดหมี่ 3 เส้นพุ่งมับไม ( หางกระรอก)  4 ขิด ( ยก )  อีกทั้งยังมีการเพิ่มเทคนิค จก ( จกดาว ) และ เกาะล้วง ตามลวดลายขอพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯให้มีความประณีต และ มีคุณค่า เส้นไหมที่ใช้ทอเป็นไหมไทย  ผ้านี้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ สีครั่ง เพื่อรักษาและสืบสานภูมิปัญญาการใช้สีย้อมธรรมชาติที่บรรพบุรุษของไทยได้ถ่ายทอด ส่งต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ลวดลายที่ใช้ในการทอลายผ้าพระราชทานนี้ รักษาให้คงไว้ตามแบบที่ได้ พระราชทานทุกประการ  เพื่อเทอดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพ และ นำเอาเทคนิคการทอแบบต่างๆ ที่ใช้ในผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และ บ้านคำปุน มาถักทอ ตกแต่งให้มีคุณค่า เป็นตัวแทนของความจงรักภักดีที่ราษฎร เกษตรกรของเมืองนี้ มีต่อพระองค์..”

       สำหรับความหมายของ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นั้น ลาย S หมายถึงSirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน= Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply