ปลัดมหาดไทยชื่นชมฝ่ายปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ ใช้ “ตู้ราชสีห์” จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำทุกจังหวัด-อำเภอทั่วประเทศ ขยายผลติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อสร้างความสุขของพี่น้องประชาชนให้เพิ่มขึ้น!!

วันที่ 29 มิ.ย.65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำกับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน รวมถึงมอบหมายให้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ริเริ่มคิดวิธีการที่ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างประชาชนกับภาครัฐในทุกเรื่องได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองตอบต่อปณิธานการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ที่คนมหาดไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลากว่า 130 ปี

  “กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมการปกครอง แจ้งทุกอำเภอทั่วประเทศ ดำเนินการติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” ที่เริ่มต้นแนวความคิดจากนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทำเป็นตัวอย่างในการ “สื่อสารสังคม” อันเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำความสำเร็จไปสู่การยอมรับนับถือ สู่ความร่วมมือ สู่การทำงานที่ทันท่วงที ท่ามกลางพลวัตความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์และสื่อสารข้อมูลของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องอย่างทั่วถึงในทุกอำเภอทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมช่องทางการติดต่อสื่อสารจากประชาชนมายังภาครัฐเพราะยังมีประชาชนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนที่ไม่มีโทรศัพท์รุ่นสมาร์ทโฟน หรือเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือไลน์ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือสื่อสารกับภาครัฐในระดับพื้นที่ได้โดยสะดวก” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดสระแก้วว่าเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา นายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังสมบูรณ์และผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสมบูรณ์ที่ 10 ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมทำการเปิดตู้ราชสีห์ของอำเภอวังสมบูรณ์ และพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงพฤติกรรมของ นายวินัย แพ่งคอนสาน ที่มีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับเยาวชนในหมู่บ้านโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย ส่งผลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน หวาดกลัวไม่ได้หลับได้นอน ซึ่งทันทีที่นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว ได้สั่งการฝ่ายปกครอง นำโดย นายราเยส ราย ปลัดอาวุโสอำเภอวังสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประสานงานกับนายศรีวิกรณ์ ภักดี กำนันตำบลวังทอง สิบตำรวจตรี จันทร์ทอง หยิบยก หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลวังทอง นายสุชิน สุขเกษม สารวัตรกำนันตำบลวังทอง และชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลวังทอง ลงพื้นตรวจสอบทันที จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดได้ที่บ้านพักของบุคคลดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีการมั่วสุมเสพยาตามที่มีการร้องเรียนผ่านตู้ราชสีห์ พร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการและยาเสพติด อาทิ ยาบ้า ยาไอซ์ ถุงแบ่ง ตาชั่งดิจิตอล สมุดบัญชี ฯลฯ โดยผลการจับกุมสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดี ประกอบด้วย นายวินัย แพ่งคอนสาน อายุ 51 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 151 เม็ด ยาไอซ์ 5.2 กรัม และนายสุเทพ คำชนะชัย อายุ 36 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 4 เม็ด พร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาและของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน สามารถนำผู้ที่ยินยอมสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาอีก จำนวน 1 ราย

 “การดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด โดยข้อมูลเบาะแสจากพี่น้องประชาชนผ่าน “ตู้ราชสีห์” ของที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงขอชื่นชมการดำเนินการของท่านนายอำเภอวังสมบูรณ์ รวมถึงฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ทำให้ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังสมบูรณ์ได้รับการบรรเทาแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดการลดปัญหาอาชญากรรมและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำเตือนนายอำเภอทุกอำเภอ ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ด้วยการพิจารณาติดตั้ง “ตู้ราชสีห์” ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน พร้อมมอบหมายจัดเวรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำการเปิดตู้ราชสีห์ตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชน และทำให้ทุกปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อันเป็นปณิธานของชาวมหาดไทยที่มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น ความทุกข์น้อยลงจนหมดไปอย่างยั่งยืน

Leave a Reply