กรรมการขับเคลื่อนศีล 5 ร่วมบำเพ็ญกุศลศพผู้เคราะห์ร้ายโคราช

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองประธาน ได้มอบหมายให้พระสีหราชสมาจารมุนี ประธานเครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปฏิบัติหน้าที่ แทน เดินทางไปมอบปัจจัยร่วมบำเพ็ญกุศลศพแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวนรายละ 5,000 บาท

Leave a Reply