จังหวัดขอนแก่นโรดโชว์ยก “หมอลำไว้กลางกรุง”

         เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 1 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ  ลานอัฒจันทร์ สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดง “หมอลำคาร์นิวัลปี 2562” โดย จังหวัดขอนแก่นและวัฒนธรรมขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ

     จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมขอนแก่น ร่วมด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคประชาชน เช่น สมาคมหมอลำภาคอีสาน สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ร่วมกันจัดงาน “หมอลำคาร์นิวัลปี 2562” เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเมืองหมอลำ พร้อมทั้งเพื่อยกระดับการแสดงหมอลำสู่นานาชาติ

      ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานวัฒนธรรมขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานประกวดพร้อมชิงเงินรางวัล และภายในงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำทีมชนะเลิศ ประเภทเด็กและเยาวชนมาร่วมจัดแสดงด้วย

         นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีได้กล่าวว่า“ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดงาน หมอลำคาร์นิวัล ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างภาคลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเพื่อยกระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก และที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นมีวงหมอลำมากที่สุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสืบทอดต่อไปในอนาคต สำหรับกิจกรรมโรดโชว์ หมอลำคาร์นิวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน จนถึง 1 ตุลาคม ตลอดทั้ง 2 วัน ”

       ส่วน นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ปีนี้เป็นการจัดงานปีแรกของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงเรื่องการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาหมอลำ หากเราย้อนกลับไปศึกษาภูมิหลังหมอลำนั้น นอกจากขอนแก่นจะมีครูหมอลำที่เป็นต้นกำเนิดครูหมอลำผู้เชี่ยวชาญอย่าง หมอลำอินตา หมอลำอุดมศิลป์ หมอลำจินตนาปากไฟ หมอลำราคาตรีศรีวิไล ล้วนมีความสำคัญต่อยุคสมัยการเปลี่ยนผ่านทั้งสิ้น การประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์เป็นการประกวดที่ไม่จำกัดไอเดียการนำเสนอ ผู้เข้าแข่งขันสามารถร้อยเรียงเรื่องราวที่เกียวกับการเชิดชูหมอลำผ่านกลอนลำรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลำพื้น ลำกลอน ลำเพลินหรือลำซิ่ง โดยปีนี้ได้มีการจัดประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นเด็กและเยาวชนและรุ่นประชาชนทั่วไป  สำหรับการแข่งขันวงหมอลำประจำปีนี้ ได้ทีมชนะเลิศ 2 ประเภทคือ ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ “วงเพชรภูดิน รุ่งลำเพลิน” จังหวัดยโสธร และประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ “วงออนซอนศิลป์ ถิ่นวนัมรุ้ง”  

 

      วันนี้ได้นำทีมที่ชนะเลิศมาแสดงต่อยอด ณ สยามแควร์วัน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อให้ทีมที่ชนะเลิศได้มีโอกาสสื่อสารออกสู่สาธารณะ พร้อมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม เป็นลำดับสืบต่อไป..

     ภายในงานมีประชาชน นิสิตนักศึกษาและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ความสนในมาร่วมชมการแสดงอย่างคับคั่งเป็นที่ประทับใจของผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง

****************

Leave a Reply