นายกรัฐมนตรีสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จ.ฉะเชิงเทรา

 วันที่ 10 มีนาคม 2566  เวลา 15.20 น. ณ วัดโสธรสรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร และกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีวางพวงมาลัย ถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรไทยธรรม เพื่อสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร และกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัด รวมถึงการบูรณะวัดที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ และนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้รับศีลรับพรจากเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ด้วย

 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และร่วมถ่ายรูปด้วยความเป็นกันเอง พร้อมกับพูดคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) โดยตัวแทนผู้ประกอบการได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ผลักดันโครงการ Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) จนเกิดผลสำเร็จ และได้ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาขยายเวลาการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนออกไปจากเที่ยงคืนเป็นตีสอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ในจังหวัด เพราะขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในจังหวัดมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

 จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

Leave a Reply