ยุคนี้!!! “การเมืองเล่นพระสงฆ์” หรือ “พระสงฆ์เล่นการเมือง”

ในขณะที่บ้านเมืองกำลังทุกข์ระงมกับน้ำท่วม ในขณะที่เมืองกรุงกำลังมีการประท้วงอยู่เกือบทุกวี่วัน สถานการณ์ใน สังคมสงฆ์” ก็วุ่นวาย ไม่แพ้สังคมและการเมือง

ไม่ว่าจะเป็นการที่มหาเถรสมาคมมีมติรับรอง “พระราชดำริ” แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 30 รูป ที่ข้ามเขตไปมา ไปเหยียบหัวพระผู้ใหญ่แบบขัดต่อ จารีตประเพณีธรรมเนียมที่คณะสงฆ์เคยปฎิบัติมา ซ้ำขัดต่อ พระปฐมบรมราโชบายที่ว่า “จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม ก็ดี

ไม่ว่าจะเป็นการที่มหาเถรสมาคมเสนอรายนามเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ถูกครหาว่า “แย่งวัดเขา” แล้วเอา “คนของตัวเอง” เข้าไปสวมก็ดี

สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และนำมาซึ่งการ “ก่อหวอด” ของคณะสงฆ์ธรรมยุตที่จังหวัดกาฬสินธุ์คัดค้านการแต่งตั้ง เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของ “คณะธรรมยุต”

แปลว่าครั้งนี้ “ยอมไม่ได้” จริง ๆ  จึงต้องลุกขึ้น

      เรื่องนี้จริง-เท็จไม่ทราบ แต่มีคำพูดลอย ๆ ว่ากันว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ มหาเถรสมาคม “เสียท่า” เพราะไปเชื่อคำกล่าวอ้างของ “คนหัวดำ” อักษรย่อ “พ” ผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาต่อเนื่อง และอีกคนคือ “มือกฎหมาย” ของ “บิ๊กบราเธอร์” ภายใต้การ “เปิดทาง” ของ “คนเคี้ยวหมาก” เรื่องวุ่น ๆ  จึงเกิดขึ้น !!

อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคำครหานินทาที่ว่า ระบบส่วย” กลับมาระบาดอีกครั้งในวงการคณะสงฆ์

ทั้งหมดทั้งมวล ไม่มีมูล หมาไม่ขี้” คนโบราณท่านกล่าวไว้ “จิ้งจกทัก ต้องเงี่ยหูฟัง” แต่พวกเราในฐานะชาวพุทธ คงต้องมีหลัก “กาลามสูตร” ไว้กำกับ “สติและปัญญา” การคณะสงฆ์ มิใช่ “การเมือง” นะวุ้ย!!

สังคมสงฆ์มันอยู่ได้ด้วย “ศรัทธา”  มิใช่ “เงิน”  เงินเป็นดัง “อสรพิษ” พระพุทธองค์สอนไว้มิใช่หรือ หรือพระคุณเจ้าลืม “ธรรมะ” ในธรรมบทกันหมดแล้ว

เหตุที่พูดทั้ง 2 เรื่องต่อเนื่องกัน เพราะล้วนเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ทำอะไรต้องระมัดระวัง ต้องรอบคอบ อย่าเอา “อคติ” เป็นที่ตั้ง ให้ยึดพระปฐมบรมราโชบายที่ว่า “จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม” ให้ดี

ไม่งั้นอาจทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เสื่อมเสียพระเกียรติ-หนักพระทัย” บ้านเมืองวุ่นวาย ยังไม่พอหรืออย่างไร จึงซ้ำเติมปัญหา..ให้ปวดหัวอยู่ร่ำไป

แม้แต่เรื่องเจ้าอาวาสพระอารามหลวง หลังจากปรากฎภาพดึง “สมเด็จพระสังฆราช” ที่ไม่เคยประชุมมานาน ให้มาประชุมออนไลน์แล้วให้รับรองมติ  เรื่องนี้ในหลวงก็ยังไม่โปรดเกล้าฯ ลงมา คนที่อ้างว่า “จงรักภักดี” ต้องสัมผัส “สิ่งผิดปกติ” นี่ได้

ส่วนเรื่องเจ้าคณะจังหวัด 30 รูปนี้ก็เฉกเช่นเดียวกัน ขบวนการ ขั้นตอนก่อนถึง “ในหลวง” อาจต้อง “ตรวจสอบ” ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อย่าให้มีอะไร “บังปัญญา” ก่อนที่จะใช้คำว่าเป็น “พระราชดำริ” 

จะปล่อยให้เกิดความเสียหายต่อ “พระเกียรติ” แบบนี้ต่อเนื่องไม่ได้  อาจต้องหาคน “รับผิดชอบ” หรือเปลี่ยน “คนจัดการ” ทำอะไรอย่า “ใจร้อน” 

พระสายวัดป่า เป็นคนตรง ๆ สไตร์คิดอย่างไร พูดอย่างนั่น ดู หลวงตามหาบัว” เป็นตัวอย่าง พระสายนี้นับถือ สายครูบาอาจารย์ ไม่ได้ยึดที่ “สมณศักดิ์” หรือ “ตำแหน่งปกครอง” แบบราชการที่คณะสงฆ์หลักยึดอยู่ และพระสายนี้ถือว่าสมณศักดิ์และตำแหน่งปกครองเป็นสิ่ง “แปลกปลอม” ในพระวินัย สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เคยถูกตอกกลับหงายหลังมาแล้วเรื่อง “เปลี่ยนสีจีวร”

แม้แต่..เจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่เสนอไปแล้วก็เช่นกันมีอย่างที่ไหน เปลี่ยนวัด โยกย้ายเหมือนกับ “ข้าราชการประจำ” เจ้าอาวาส ไม่ใช่  “ผู้ว่าราชการจังหวัด”  นะฮะพระคุณเจ้า

แบบนี้เข้าทางเกม “การเมือง” ที่เขาวาดฝันเพื่อจะได้ “คุมพระสงฆ์” ได้ชัด ๆ

พระภิกษุจะเป็นเจ้าอาวาสได้ โดยเฉพาะ “พระอารามหลวง” เขามีจารีตประเพณี รุ่นต่อรุ่น มีพระอุปัชฌาย์,มีคู่สวด,มีผู้อุปถัมภ์ประจำวัด,มีประชาชนรอบวัด มิใช่มาลอย ๆ แบบ  “สัมภเวสี”

หลายเรื่อง ไป ๆ มา ๆ มหาเถรสมาคมนั่นแลอาจถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิด “สังฆเภท” ดังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ “จังหวัดกาฬสินธุ์”  

อันนี้โยมยังไม่ได้พูดถึง “สมณศักดิ์” ที่มหาเถรสมาคมเสนอไปแล้ว ยังไม่โปรดเกล้าฯ ลงมา จะคิดจะทำอะไรคิดหน้า คิดหลัง คิดผลกระทบที่จะตามมาให้ดี อย่าใจร้อน สังคมคนรุ่นใหม่ ที่อนาคตจะมาทำหน้าที่แทนเรา “จับตา” ทุกฝีก้าว ขนาดเอกสารวาระลับการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด ดีไม่ดีคนข้างนอก รู้ก่อนกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยซ้ำไป                                             

ยุคนี้!! “การเมืองเล่นพระสงฆ์” หรือ “พระสงฆ์เล่นการเมือง” พระจิตใจเป็นฆราวาสหรือฆราวาสมีจิตใจเป็นพระ ต่างคนต่างคิดว่าตัวเอง ถูกต้อง เป็นคนดี” ไม่ยึดหลักยึดเกณฑ์ ไม่ยึดธรรมเนียมจารีตประเพณี “ปากว่าตาขยิบ” สุดท้ายร่วมกันบ่อนทำลายศาสนาตัวเองแท้ ๆ..

                                                                       …………………..

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ” : [email protected]

Leave a Reply