“มหามกุฎฯ” ช่วยเหลือบุคลากรในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง!!

วันที่ 11 กันยายน 2564 พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) พร้อมคณะผู้บริหารมอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาที่อาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัย และบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่(แม่บ้าน,คนดูแลสวน,พนักงานขับรถ) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการลดค่าเทอม,ประสานงานให้นักศึกษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนและจัดโครงการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply