พระมหาโควิดเยือนมหาจุฬา ฯ..ผวาทั้งวังน้อย..เพราะไปร่วมงานแต่งด้วยกัน

             หลังจาก ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี  รายงานพระภิกษุวัดละหารที่ติดโควิด -19 ได้แวะไปที่มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีคณาจารย์พระนิสิตและนิสิตนานาชาติ ปฎิบัติงานและพักอาศัยอยู่นับพันรูป/คน

            เมื่อเจาะ Timeline พระภิกษุที่ติดโควิดซึ่งเดินทางมาจากวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ปรากฎว่าพระภิกษุรูปนั่นคือ พระมหาสุพัฒน์ นนฺนปญฺโญ  ผู้ประสานงานสำนักงานครูสอนพระศีลธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้แวะไปที่ มจร และได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ที่จังหวัดอุดรธานี

            ภายในงานมงคลสมรสมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะสังคมศาสตร์ มจร และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมงานด้วยอย่างคับคั่ง

            ล่าสุดวันนี้  พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  ซึ่งได้ไปเจริญพระพุทธมนต์งานแต่งที่ภายในงานนี้ได้แจ้งว่า ตามที่ตนเองได้ไปเจริญพระพุทธมนต์งานแต่งงานที่อุดรธานีเมื่อเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และได้จำวัดร่วมกับพระมหาสุพัฒน์ วัดละหาร จ.นนทบุรี ช่วงประมาณตี 3ถึง06.00น. และต่อมาอีกหลายวันทราบว่าพม.สุพัฒน์ ติดโควิด-19 นั่น

             “..อาตมา ได้รับการตรวจโดยละเอียดจากคณะแพทย์โรงพยาบาลปทุมรัตต์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ผลปรากฎว่าไม่พบการติดเชื้อใด ๆ ปกติแข็งแรงทุกอย่าง..”

           ทีมงานเดอะบุ๊ดได้รับคำบอกเล่าจาก พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยท่านได้รับคำยืนยันจาก พระมหาสุพัฒน์ นนฺนปญฺโญ  ว่า

            “ ระหว่างที่แวะ มจร และไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดอุดรธานี พระมหาสุพัฒน์ มิได้สนองงานใกล้ชิดกับเจ้าอาวาสวัดละหารที่ติดโควิดก่อนหน้านี้ แต่คาดว่าอาจติดเมื่อไปร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์กับเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์ ตอนเจ้าอาวาสให้ศีล มิได้ใส่แมส และตัวพระมหาสุพัฒน์  ได้นั่งถัดจากเจ้าอาวาส จึงคาดว่าน่าจะติดจากตรงนี้..

            เพราะฉะนั้นบุคลากรของ มจร ที่ไปร่วมงานแต่งงานเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม จึงไม่น่าเป็นห่วงอะไรมาก  เพราะเหตุเกิดขึ้นก่อนวันที่ 30 ธันวาคม  จึงให้กำลังใจให้ทุกท่านไม่ต้องวิตกจนเกินไป แต่อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรไปตรวจให้เรียบร้อยตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย..”     พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวตอนท้าย

            สำหรับคณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์ที่ไปร่วมงาน อาทิ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป,รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และอีกหลายท่าน

Timeline

Leave a Reply