สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…ในวาระที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

สาระ“พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม” http://thebuddh.com/?p=38952

Leave a Reply