ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์  : ไทย-รามัญภักดี 1,510 ชีวิ ปทุมธานี ถวายพระพรชัย  

วันที่ 12  กรกฏาคม 2566  วานนี้ ณ วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน)  ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พระราชมหาเจติยาภิบาล รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์  ผู้ช่วยวัดอรุณราชวราราม ได้เป็นประธานในประชุมเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ตำรวจในท้องที่ เทศบาล โรงเรียนคณะราษฎร์ โรงเรียนวัดโบสถ์ ภาคีเครือข่ายจากชุมชนมอญ อาทิ มูลนิธิรามัญรักษ์ ชุมชนมอญในจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

พระราชมหาเจติยาภิบาล เปิดเผยหลังสิ้นเสร็จการประชุมว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นต้องขอบคุณมูลนิธิรามัญรักษ์ ที่ช่วยประสานงานให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนมอญต่าง ๆ   ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดปทุมธานีที่จัดงานชื่อว่า ไทย -รามัญภักดี 1,510 ชีวิ ปทุมธานี ถวายพระพรชัย  กิจกรรมนี้ทำขึ้นเพื่อถวายในหลวง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแผ่นดินที่คนมอญมาอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่รัชสมัย สมเด็จพระเจ้าตากสิน พ.ศ. 2317 ปีนี้ พ.ศ. 2566 ครบ 250 ปี

 “การจัดกิจกรรมปีแรกนี้ ตอนแรกตั้งใจจะทำแบบเรียบง่าย แต่เวลาจัดจริง ๆ  จำนวนคนขอเข้ามาร่วมหลายชุมชน คนรำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เฉพาะนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดก็เกือบ 1,000 พันชีวิต คนมอญในจังหวัดปทุมธานีอีก 500 กว่าชีวิตที่สมัครเข้ามาร่วม ตอนนี้ก็สมัครเข้ามาเรื่อย ๆ แต่ทางวัดสถานที่คับแคบ จำนวนผ้านางรำที่สั่งตัดไว้พร้อมสไบ จำนวน 1510 ชุดก็แจกจ่ายหมดแล้ว ไม่เพียงพอ จึงต้องขออภัยเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แต่สถานที่ไม่เพียงพอจริง ๆ  ตอนนี้การวางผังจัดขบวน รูปแบบกิจกรรม ทางคณะทำงานแจ้งว่าเต็มที่แล้ว  ปีหน้าว่ากันใหม่ ปีนี้วัดโบสถ์ทำให้เป็นแบบอย่าง ปีหน้าหวังว่าหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนมอญปทุมธานี จะร่วมกันสานต่อกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ อาตมาในฐานะคนทำงาน ริเริ่มก็ดีใจ ที่เห็นประชาชน ชุมชนมอญทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่น ๆ  ตื่นตัวในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์แบบนี้  ที่ร่วมแรงร่วมใจแสดงพลังความจงรักภักดี  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วยร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเราแบบนี้   วัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ในการแสดงรำมอญชุด ไทย-รามัญภักดี 1,510 ชีวีต ปทุมธานีถวายพระพรชัย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป..”

Leave a Reply