“พระธรรมรัตนาภรณ์” รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1”

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ พระมหามณฑปฯ ชั้น 1 วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร) อายุ 73 พรรษา 53 ป.ธ. 5 น.ธ. เอก ป.บส. พธ.ด. เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1

จากนั้น ในเวลาประมาณ 16.00 น. ได้มีพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีฯ และกราบถวายมุทิตาสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบตามที่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เสนอตามที่ พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 รายงานว่า พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร) อายุ 73 พรรษา 53 ป.ธ. 5 น.ธ. เอก ป.บส. พธ.ด. เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 ได้สนองงานการคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อย สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1

Leave a Reply