“ปลัดมท.” เผยเล็งบรรจุวิชาพลเมืองและศีลธรรม ร.ร.สังกัดมหาดไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ที่อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน นายณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการบริหาร ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าได้มีการถ่ายทอดการประชุมภายในอาคารรัฐสภา ถึงการประชุมฯงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 20/2567 โดย ในมาตรา 20 เป็นของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. กรมการปกครอง 3. กรมที่ดิน 4. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณพลเดช กล่าวว่า ใน ตอนหนึ่งมีการแถลงต่อกรรมาธิการของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ชี้แจงงบประมาณในส่วนของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งที่ได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการงบประมาณ ได้ระบุถึงการบรรจุหลักสูตรด้านพระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมืองและวิชาศีลธรรม เข้าไปในโรงเรียนที่สังกัดของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ โดยจะเพิ่มหลักสูตรเข้าไปในวิชาเรียนอีก 3 วิชาประกอบด้วย

1. วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
2. วิชาหน้าที่พลเมือง
3. วิชาศีลธรรม

อย่างไรก็ดีในนายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า คงไม่รอกระทรวงไหนที่จะบรรจุวิชาดังกล่าวแล้ว กระทรวงมหาดไทยขอเป็นกระทรวงแรกที่ผลักดันหลักสูตรข้างต้น หากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์ที่จะนำหลักสูตรเหล่านี้เข้าไปแทรกในเวลาที่เวลาที่เหลือก็สามารถใช้หลักสูตรของกระทรวงมหาดไทยได้

Leave a Reply