กรรมการกลางอิสลามฯ สั่ง “เอเชียทีค” ปลดป้ายฮาลาล พบแอบอ้างติด

วันที่ 23กันยายน 2566  เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพจ “Mtoday” ได้เสนอข่าวว่า ตามที่ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อขอให้ตรวจสอบศูนย์อาหารเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลหรือไม่ เนื่องจากมีการใช้สัญลักษณ์ ฮาลาลเพื่อหลอกลวงชวนให้หลงเชื่อว่าเป็นอาหารฮาลาลจริง ในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดที่กำกับดูแลในเรื่องของกิจการศาสนาอิสลามและเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่กำกับดูแลการอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย จึงมอบหมายนายณรงค์เดช สุขจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมด้วย พ.ต.ท.สันธาน สุมาลยศักดิ์ นายอะหะหมัด ขามเทศทอง นายสมาน ก้อพิทักษ์ คณะกรรมการกลางตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล, คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม ร่วมลงพื้นที่ศูนย์อาหารเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์

 

จากการตรวจสอบพบว่าภายในพื้นที่เป็นไปตามที่ได้รับร้องเรียนมาจริง ต่อมามีการเชิญผู้บริหารและตัวแทนศูนย์อาหารเอาเชียทีคฯ ร่วมพูดคุย โดยผู้บริหารศูนย์อาหารเอเชีย ทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ยอมรับว่ามีการแอบอ้างแสดงสัญลักษณ์ฮาลาลเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อว่าร้านอาหารภายในศูนย์อาหารเอเชียทีคฯ เป็นร้านอาหารที่มุสลิมสามารถบริโภคได้อย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

ทางคณะกรรมการจึงสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขโดยด่วน และให้แนวทางปฏิบัติด้วยการให้ทางศูนย์อาหารเอเชียทีคฯ ประชาสัมพันธ์ว่าร้านอาหารภายในศูนย์อาหารเอเชียทีคฯ ไม่ได้เป็นร้านอาหารฮาลาลทุกร้าน และให้ปลดป้ายสัญลักษณ์ฮาลาลออกเพื่อไม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค โดยการให้ใช้คำว่า NON-HALAL ติดทดแทนบริเวณร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารฮาลาล ทั้งนี้ได้เสนอให้ทางศูนย์อาหารเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เปิดให้ร้านอาหารมุสลิมเข้ามาวางขายมากขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก้ผู้บริโภค

ฮาลาล คืออะไร? ตราฮาลาล คืออะไร?
ฮาลาล (Halal) คือ การผลิตหรือการบริการทั้งหลาย ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เป็นต้น

ตราฮาลาล คือ ตราสัญลักษณ์ที่ติดบนสลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิม ในการใช้อุปโภคและบริโภค ที่ออกโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงลงบนสลากผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด

ไมต้องมี เครื่องหมายฮาลาล ?​
ผลิตภัณฑ์ที่มีตราฮาลาล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลก และมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่เฉพาะเพียงสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น ทุกคนสามารถใช้สินค้าอุปโภคและบริโภคของฮาลาลได้ทั้งหมด

หรือถ้าให้เข้าใจกันง่ายๆ อาหารฮาลาล คือ อาหารที่ผ่านกรรมวิธีในการทำ ปรุง ประกอบ ตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อรับประกันว่าชาวมุสลิมสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าและบริการต่างๆ ได้โดยสนิทใจ ตามหลักศาสนาอิสลาม

 

ที่มา : mtoday.co.th/

Leave a Reply