เคลื่อนแล้ว! ขบวนรถ’มจร’ ขนสิ่งของช่วยน้ำท่วมอีสาน อธิการบดีเล็งส่งนิสิตจิตอาสาซ่อมวัดบ้านหลังน้ำลด

วันที่ 19 ก.ย.2562 พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตจิตอาสา ได้ร่วมกันลำเลียงสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ขึ้นรถคันแรกเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์และมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี ยโสธรและศรีสะเกษ โดยจัดตั้งศูนย์ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ มีพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่ปรึกษา มีพระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร เป็นผู้อำนวยการ ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ

มหาจุฬาฯนั้นได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ผ่านมานั้นได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือวัดและประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมในหลายจังหวัด หลายพื้นที่ และได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างกว้างขวาง

มหาจุฬาฯนั้นมีแผนที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นไปก่อน ต่อมาก็ช่วยเหลือในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป เช่น เมื่อน้ำลดก็จะนำนิสิตจิตอาสาออกช่วยซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม บ้านเรือน ทำความสะอาดถนนหนทาง หมู่บ้าน เป็นต้น ระยะยาวจะทำงานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน เช่นผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ส่วนราชการ เป็นต้นเพื่อเสนอแนวทางการแก้ใขปัญหา การบริหารการจัดการน้ำแบบยั่งยืนต่อไป

สำหรับศูนย์ฯที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคขอได้ติดต่อที่ มหาจุฬาฯส่วนกลาง หรือที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษโดยตรงหรือจะโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี”วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ” หมายเลขบัญชี 311-3-12746-7 โทร 0814702848,0897185009

พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุวลราชธานี มอบหมายให้คณะ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี นำโดยรองอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร อ.ตาลสุม และ อ.ดอนมดแดง เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ วัด และชาวบ้านผู้ประสพภัยน้ำท่วม

 

Leave a Reply