พระสงฆ์ไทยในสหรัฐซื้อโบสถ์คริสต์ เปิดศูนย์ฝึกสติเสริมคุณค่าชีวิตชาวอเมริกา

วันที่ 8 มิ.ย.2562 เมืองมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้ติดตามพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เดินทางไปเยี่ยมวัดปากน้ำมิชิแกน ที่มีพระศรีญาณวิเทศ (พิมล วิมโล) เป็นเจ้าอาวาส ในโอกาสนี้ได้รับนิมนต์จากเจ้าอาวาสให้อารมณ์กรรมฐานและสอบอารมณ์แก่ชาวอเมริกาที่สนใจเจริญสติภาวนา ที่ได้เข้ารับการปฏิบัติตามโครงการค่ำคืนแห่งสติ หรือ Mindfulness Night มากว่า 5 ปี จนทำให้หลายคนได้สภาวะที่ดีจากการปฏิบัติ บางคนแจ้งความประสงค์ที่จะขอบวชเป็นแม่ชีเพื่อปฏิบัติให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าสนใจคือพระศรีญาณวิเทศได้ซื้อโบสถ์คริสต์ แล้วปรับพื้นที่ภายในเป็นอุโบสถพร้อมทั้งผูกพัทธสีมา แล้วสามารถปรับพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติกรรมฐานของชาวไทยและอเมริกา จากพื้นที่ที่มีความแปลกแยกกับท้องถิ่น เริ่มทำให้ชุมชนระแวกใกล้เคียงเริ่มหันเข้ามาสนใจ พระศรีญาณวิเทศแจ้งว่า จะไม่พยายามปรับสิ่งก่อสร้างให้แปลกแยกกับวิถีและศิลปะท้องถิ่น เพราะจะทำให้คนในชุมชนมองว่าเป็นส่วนเกินแล้วจะหันมาต่อต้านในที่สุด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวด้วยว่่า ทั้งนี้ พระศรีญาณวิเทศ ระบว่า ผมจะส่งชาวอเมริกาที่มีพื้นฐานการปฏิบัติและภูมิธรรมที่ดีไปเรียนและเสริมฐานการปฏิบัติที่มหาจุฬาฯ พร้อมกันนี้ ผมจะลงเรียนสาขาพระพุทธศาสนา หลักสูตรอินเตอร์ ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ที่เน้นการวิจัยแล้วจะเชื่อมฐานกับมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่กำลังสนใจพระพุทธศาสนาเถรวาท

Leave a Reply