เชิญร่วมบวชพระนานาชาติโครงการธรรมทายาทภาคพื้นยุโรปปีที่ 7

วันที่ 8 มิ.ย.2562 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม รับสมัครบุคคลชายอายุ 20 ปีขึ้นไป อุปสมบทในโครงการอบรมพระธรรมทายาทนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปและผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เรื่องกฎแห่งกรรม สัมมาทิฏฐิ พุทธประวัติ ศาสนพิธี และการฝึกสมาธิ เป็นต้น

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม อบรมระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ (+32) 486362743 email: [email protected]

Leave a Reply