‘ผู้บริหาร มจร’หารือรองปธ.ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ยกระดับการศึกษาคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง

วันที่ 31 ก.ค.2562 ที่ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.สมอก กิ่งสะดา รองประธานศูนย์กลางแนวร่วมลาวสร้างชาติ ประธานสมาพันธ์มิตรภาพลาว-เยอรมัน พร้อมคณะ เพื่อหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนายกระดับด้านการศึกษาของบุคลากรทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง และการหารือเกี่ยวกับงานด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

ในการนี้ ดร.พวงประเสริฐ พูมาวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ สปป.ลาว เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการเข้าพบครั้งนี้

Leave a Reply