เจาะ 4 โครงการรัฐอุ้มคนจน??

#มอร์มูฟเป็นข่าว เจาะไทม์ไลน์!!! 4 โครงการ #อุ้มคนรายได้น้อย ฉบับรัฐบาลนายกฯตู่ รัฐออกกฎ (เบื้องต้น) ช่วยได้ตั้งแต่วันไหนและสิ้นสุดถึงเมื่อไหร่ แอดมินสรุปเป็นข้อๆ มาฝากกัน

? ผู้ที่ได้ใช้สิทธิประโยชน์นี้ #มาตรการเสริมช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คือ ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

Source : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

▪️ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือน และค่าน้ำปะปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน #นานสิบเดือน เริ่ม ธ.ค.61-ก.ย.62 (จ่ายไปก่อน รับคืนผ่านบัตรในเดือนต่อไป กรณีค่าไฟ-น้ำเกินกว่าที่กำหนดต้องจ่ายเองทั้งหมด) ครอบคลุม 8.2 ล้านครัวเรือน

▪️สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าบริการในเดือน ธ.ค.61 #จำนวน500บาทต่อคน #ให้ครั้งเดียว (ให้ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย จากที่ปกติจะให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนด) ครอบคลุม 14.5 ล้านคน

▪️ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ #สำหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาทต่อคน (ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย) ครอบคลุม 3.5 ล้านคน

▪️ค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ #ตั้งแต่60ปีขึ้นไป ที่มีรายได้น้อย 400 บาทต่อคนต่อเดือน นาน 10 เดือน เริ่ม ธ.ค.61-ก.ย.62 (ถอนเงินออกจากบัตรได้เลย) ครอบคลุม 2.2-2.3 แสนคน

? รวมงบฯที่รัฐใช้จ่ายเพื่อการนี้กว่า 38,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
▪️ค่าน้ำ-ไฟ 27,060 ล้านบาท
▪️ช่วยค่าใช้จ่ายปลายปี 7,250 ล้านบาท
▪️ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลของคนชรา 3,500 ล้านบาท
▪️ค่าเช่าบ้านคนชรา 920 ล้านบาท

ขอบคุณ : MOREMOVE

Leave a Reply