ปีใหม่เที่ยว ๙ วัดสวยจังหวัดกาญจนบุรี

      กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีที่เที่ยวเยอะมากๆ ทั้งที่เที่ยวธรรมชาติ ที่เที่ยวประวัติศาสตร์ รวมไปถึง วัดสวยๆ อีกด้วย เราเลยมาบอกพิกัดสายบุญ กับ 9 วัดสวย กาญจนบุรี รับรองว่า เที่ยวได้ทั้งปี ไม่ต้องรองานบุญ ได้ทำบุญ ได้เที่ยว ทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ กันไปเลยค่ะ

……………………………………………
วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเสือ ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่อความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่ คือ หลวงพ่อชินน์ประทานพร ซึ่งสูงถึง 9 วา 9 นิ้ว เราสามารถมองเห็นพระพุทธรูปตั้งแต่ในระยะไกลได้เลยค่ะ

ในบริเวณวัดยังมี พระเจดีย์เกษุแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สูง 69 เมตร มีทั้งหมด 9 ชั้นด้วยกัน แต่ละชั้นมีภาพเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัติย์ และชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

 

นอกจากการขึ้นไปสักการะพระพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ด้านบนสุดยังมีจุดชมวิวที่เราจะสามารถมองเห็นท้องทุ่งนาที่อยารายล้อมวัดถ้ำเสืออย่างสวยงามอีกด้วย

……………………..

เจดีย์พุทธคยา

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 จำลองจากเจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย แต่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดียค่ะ ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา จึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนมาสักการะมากมายเมื่อมาเที่ยวสังขละบุรี

ในวันสงกรานต์ที่ 13-16 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดประเพณีสงกรานต์มอญ บริเวณเจดีย์พุทธคยา ชาวมอญที่มางาน มักจะแต่งกายพิเศษตามเทศกาล เพื่อร่วมเฉลิมฉลองตามแบบมอญ สวยงามมากๆ เลยทีเดียว

================

 

วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา น่าจะมีอายุประมาณ 350-400 ปี แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ เกี่ยวกับวัด ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้มาสักการะ และเที่ยวชมมากมาย ทั้ง หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ รวมถึงอุโบสถของวัด ซึ่งมีการจำลองเมืองนรกในชั้นล่าง และด้านรอบอุโบสถ ยังมีรูปหล่อพระเกจิชื่อดังทุกภาคของประเทศ

 

นอกจากนี้ ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ เรือสุพรรณหงส์จำลอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัด เปิดให้เข้าชมด้านในได้ โดยมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา

================

โบสถ์สแตนเลส

วัดป่าลำขาแข้ง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 

โบสถ์สแตนเลส ตั้งอยู่ที่ วัดป่าลำขาแข้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ในอำเภอศรีสวัสดิ์ วัดตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ ทำให้การเข้าชมจะต้องล่องเรือหางยาวไปชมได้เท่านั้น

 

นอกจากโบสถ์แสตนเลสที่วัดป่าลำขาแข้งแล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ สูง 12 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทำด้วยแสตนเลสเช่นกัน เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากๆ ใครที่มาเที่ยวที่อำเภอศรีสวัสดิ์ต้องไปพลาดไปแวะชมโบสถ์ และสักการะพระพุทธรูป

 

……………………..

  วัดถ้ำพุหว้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

วัดถ้ำพุหว้า เป็นวัดที่งดงามด้วยศิลปะแบบขอมประยุกต์ โดยภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธาน รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศเมียนมาร์ ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา ภายใต้ขุนเขาที่โอบล้อม ที่นี่จึงมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับการเจริญสติวิปัสสนาค่ะ ที่นี่จึงเป็นสถานที่เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษา และปฏิบัติธรรม

================

วัดถาวรวราราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วัดถาวรวราราม หรือ วัดญวน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 3 ถือเป็นวัดญวนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี และมีอายุกว่าร้อยปีมาแล้วค่ะ อุโบสถ เป็นศิลปะแบบจีนผสมกับญวน ภายในเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

 

สถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งของวัด คือ เจดีย์แบบจีน จำลองจาก หอเทียนฐาน ในประเทศจีน ภายในมีภาพเขียนสีสดใสงดงามตระการตา รอบๆประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์และมังกร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวร” ค่ะ

…………………….
วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนุบรี

ความโดดเด่นสวยงามของวัดทิพย์สุคนธารามอยู่ที่ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ พระนามว่า พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ปางขอฝน สูงถึง 32 เมตร เป็นศูนย์รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชน และเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ในประเทศอัฟกานิสถาน อันเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลากว่าสองพันปี ที่ถูกระเบิดทำลายไปเมื่อปี 2544 นั่นเองค่ะ

 

 

นอกเหนือจากองค์พระพุทธรูปแล้ว อาคารต่างๆ ภายในบริเวณก็ปรับให้เป็นพุทธอุทยาน เป็นพุทธอุทยานที่กว้างมาก และสวยงามมากๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทย เราสามารถไปไหว้พระพุทธรูป และเดินเล่นในพุทธอุทยานได้

================

วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญ มีพระพุทธรูปหินอ่อน และ งาช้างแมมมอธ ที่สวยงาม

 

 

แต่หลังจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ ทำให้ปัจจุบันพระอุโบสถหลังเก่าจมอยู่ใต้น้ำ และมีชื่อเสียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand เป็นที่รู้จักในชื่อว่า วัดใต้น้ำ สังขละบุรี ช่วงน้ำลง นักท่องเที่ยวจะสามารถล่องเรือไปชมตัวโบสถ์ที่จมน้ำอยู่ได้ค่ะ

================

วัดถ้ำเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 130 ปี อยู่ติดกันกับวัดถ้ำเสือ แต่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามแตกต่างกัน ที่นี่มีศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ตามที่ชาวญวนนับถือ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชม สักการะเทพเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน

 

สถาปัตยกรรม รูปเคารพ และศิลปะภายในวัดทั้งหมดเป็นแบบจีน ชั้นล่างมีพระประธานคือ พระศรีอาริยเมตไตรย หรือ พระสังกัจจายน์ นอกจากนี้ยังมี เจดีย์หมื่นพุทธะ หรือเก๋งจีน ทรง 8 เหลี่ยม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆ และเปิดให้เข้าชมอีกด้วย ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชจากวัดมังกร

…………………………………………

ขอบคุณแหล่งภาพ-ข้อมูล : http://travel.trueid.net/detail/w6R8Vkmwa3rn

Leave a Reply