สวนโมกข์ไชยาจัดบวชปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามอริยวังสาปฏิปทาของหลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

การอุปสมบทครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 42 มีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2 คน มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน และกรุงเทพมหานคร 1 คน โดย มี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เป็น พระอุปัชฌาย์

โครงการนี้เริ่มเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และดำเนินโครงการมาแล้ว 40 รุ่น มีผู้ศรัทธาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร่วมบวชเป็นพระภิกษุรวมทั้งสิ้น 1,126 รูป ทั้งนี้ ได้ลาสิกขาไปแล้ว 1,077 รูป ยังคงครองเพศเป็นบรรพชิต 62 รูป ในจำนวน 60 รูปนี้ ได้ย้ายไปพำนักที่วัดต่างๆทั่วประเทศ 35 รูป และยังคงอยู่ในวัดสวนโมกขพลาราม แห่งนี้ 2 รูป

โครงการนี้มุ่งหวังชักชวนชายไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ของชาวพุทธที่ดี ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมและ ฝึกจิตภาวนา โดยจัดให้มีการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในทุกสิ้นเดือน ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันสนับสนุนได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, และมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) ทั้งนี้ หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการบรรพชาฯ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทุกวัน หรือที่ หมายเลขโทรศัพท์ 077- 441 – 094 และ 081 – 397 – 3737

Leave a Reply