เริ่มแล้ว! โครงการธรรมยาตราปีที่ 10 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระสงฆ์ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เริ่มกิจกรรมธรรมยาตราวันแรก โดยการธรรมยาตราจากสภาธรรมกายสากล เลี้ยวขวาเข้าไปวนรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เลี้ยวซ้ายเดินวนรอบสระน้ำมหาเศรษฐีทะเลบุญ และเลี้ยวซ้ายผ่านอาคาร DMC เพื่อกลับไปยังสภาธรรมกายสากล ระยะทาง 5.15 กิโลเมตร

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “กิจกรรมธรรมยาตราเป็นพุทธประเพณีที่จัดขึ้น เพื่อเป็นบทฝึกกิจวัตรทำสมาธิในอิริยาบถเดิน บทฝึกความอดทน บำเพ็ญตบะของพระธรรมทายาท และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนสาธุชนทั่วโลกร่วมต้อนรับพระด้วยการกล่าวสาธุ และโปรยดอกไม้ต้อนรับพระเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล เป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ตามหลักคารวะ 7 และปิยวาจา แม้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความดี โดยให้สาธุชนร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom”

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 30 องค์กร ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถร่วมกิจกรรมธรรมยาตราได้ที่ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย

“ตลอดเส้นทางธรรมยาตรามีการปลูกต้นไม้และดอกไม้ประดับเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ ต้นพิทูเนีย, ต้นผีเสื้อ, ต้นสร้อยไก่, ต้นเทียนฝรั่ง, ต้นมากาเรต, ต้นเฟื่องฟ้า ฯลฯ รวม 2,220,000 ต้น เป็นการถวายการต้อนรับพระสงฆ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มออกซิเจนในบริเวณวัด เป็นการปรับภูมิทัศน์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเป็นอารามประพฤติปฏิบัติธรรม และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมยาตราออนไลน์ ปีที่ 10 ผ่าน www.zoom072.com โดยร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรา ในวันที่ 2, 8, 12, 16, 22, 25, 30 มกราคม 2565 ร่วมจุดประทีป ในวันที่ 5, 9, 15, 19, 23, 28, 31 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ร่วมงานออนไลน์สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ http://zoom072.com/card/all ” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวเสริม

Leave a Reply