กมธ.ศาสนาสภาฯตามปัญหาที่ดินวัดพระธาตุสันติธรรมเชียงราย ตามมติ ครม.

วันที่ 5 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา ที่วัดพระธาตุสันติธรรม จ.เชียงราย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฏร โดย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงคณะอนุกรรมาธิการฯประกอบด้วย พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร),รศ. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการ ดร.ณพลเดช มณีลังกา ดร.บำรุง พันธุ์อุบล นายวัลลภ รุจิรากร ว่าที่ร้อยตรี สิริชัย ตุลยสุข อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม นายประกรณ์เกียรติ ญาณหาร เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นางภิรมย์ เจริญรุ่ง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการฯ นายภีม บุตรเพ็ง นิติกรชำนาญการพิเศษ นายมิตร โพติยะ นิติกรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย

พระจันดี โฆสวโร เลขานุการเจ้าวาสวัดพระธาตุสันติธรรม(พระอธิการสันติ เตชปัญโญ) เปิดเผยว่า วัดพระธาตุสันติธรรมตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของดอยแม่สลอง มีพระมหาเจดีย์เทพนิมิตธรรมอยู่ภายในวัดพระธาตุสันติธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ทั้งนี้นางสาวละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย ได้กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้น ตนได้ยื่นหนังสือต่อ กมธ.ศาสนา เพื่อผลักดันให้วัดพระธาตุสันติธรรมอยู่ในพื้นที่อย่างถูกต้อง ขณะนี้ทางวัดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการขอวิสุงคามสีมาเป็นพื้นที่ในส่วนของ สปก. ถูกผ่าที่ดินคร่อมที่ดินวัด ขณะนี้ทางวัดได้ขอใช้ประโยชน์ ตามมติ ครม. จำนวน 14.3 ไร่ ไว้แล้ว

ด้าน ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการมาศึกษาความคืบหน้าของวัดพระธาตุสันติธรรม ขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการของหน่วยงานราชการ ซึ่งตนได้ประสานกับผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้ยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนต่อกรมป่าไม้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาตามกรอบของราชการ ทั้งนี้ตนได้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่า อาจจะมีการงดเว้นการชำระอัตราค่าปลูกป่าทดแทนในอัตราไร่ละ 10,960 บาท แต่ส่วนที่จ่ายไปแล้วอาจจะขอคืนไม่ได้ โดยต้องรอยืนยันจากอธิบดีกรมป่าไม้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

Leave a Reply