ถวายความอาลัย! “หลวงปู่แสง” วัดป่าดงสว่างธรรมยโสธร ละสังขารแล้ว

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 หลวงปู่แสง ญาณวโร วัดป่าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร มรณภาพแล้วอย่างสงบ เวลา 19.13น.ของวันนี้ สิริอายุ 99 ปี พรรษา 75 ทั้งนี้มีลูกศิษย์โพสต์แสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก (งดใช้คำว่าสาธุ) โดยพระเกจิดังภาคอีสานสายหลวงปู่มั่น “หลวงปู่แสง ญาณวโร” ได้เข้ารักษาอาการอาพาธมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สิริรวมอายุ 99 ปี 75 พรรษา

นพ.สมฤทธิ์ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการรักษาอาการอาพาธ ก่อนหลวงปู่แสงละสังขารว่า รายงานอาการอาพาธหลวงปู่แสง ญาณวโร วันนี้ 19 มิถุนายน 2566 ทีมแพทย์ฯ และคณะสงฆ์ที่อุปัฏฐากได้ร่วมประชุม และมีความเห็นว่า ปัจจุบันหลวงปู่แสง ญาณวโร อาพาธด้วยโรคชรา จึงเห็นควรกราบนิมนต์หลวงปู่ กลับวัดป่าดงสว่างธรรม เพื่อดูแลและรักษาตามอาการต่อไป

ทั้งนี้ การดูแลธาตุขันธ์หลวงปู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรม เราจะทำอย่างเต็มที่ทั้งยา ออกซิเจน สารน้ำ และอื่นๆ ภายใต้หลักที่จะรบกวนธาตุขันธ์องค์ท่าน ให้น้อยที่สุด ผม (นายแพทย์สมฤทธิ์ เวียงสมุทร) และทีมจาก รพ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็นผู้ดูแล โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็นที่ปรึกษาจึงเรียนแจ้งให้ศิษย์และผู้ศรัทธาในองค์หลวงปู่ ทราบโดยทั่วกัน

เวลา 10.32 น. วันนี้ พระอาจารย์ทวี ฐานวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์ดงสว่างธรรมศิษยานุศิษย์หลวงปู่แสง จนฺทโชโต ได้แจ้งข่าวมาว่า ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำการรักษาอาการอาพาธขององค์หลวงปู่จนสุดความสามารถแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น ประกอบกับองค์หลวงปู่เองก็มีเจตนาที่จะไม่อยู่รับถวายการรักษาต่อ จึงให้ทางคณะศิษย์นำองค์ท่านกลับมาพักดูแลต่อที่วัดตามอัธยาศัย จึงกราบเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทางคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Reply