มส.เห็นชอบตั้ง “พระวิสิฐคณาภรณ์” รักษาการแทนเจ้าคณะ จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ว่า ที่ประชุม มส.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี หลังจากที่ พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2564

โฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้ง พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้) เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และพระครูสันติพัชรสาร เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์ เจ้าคณะอำเมืองเพชรบูรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่มา : https://www.thairnews.com

Leave a Reply