ผู้ว่าฯ อุบล สั่งยุติ สร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 หลังถูกโซเชียลวิจารณ์!! 

วันนี้ (3 พ.ค. 67) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยจากกรณีปรากฏข่าวทางโลกออนไลน์ โดยมีผู้ใช้สื่อโซเชียลโพสต์คลิปวิดีโอลงผ่านแอปพลิเคชั่น TikToK จนกลายเป็นประเด็นร้อน “เตรียมตัดไม้ใหญ่ป่ามรดกเมืองอุบล” เพื่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี โดยในขณะนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ชี้แจงและประสานไปยังผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจกับทางผู้โพสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ณ บริเวณสถานที่เพาะชำกล้าไม้อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี งบประมาณการก่อสร้าง 12,117,000 บาท 2. กรมป่าไม้ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้วตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 2678/2521 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2521 3. สำนักฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในบริเวณสถานีเพาะชำกล้าไม้อุบลราชธานี เนื้อที่โดยประมาณ 5 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4. การขออนุญาตแผ้วถางป่าต้องมีการสำรวจไม้ที่มีขนาดความโต 50 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อหากำลังผลิตประกอบการขออนุญาต ซึ่งการสำรวจดังกล่าวไม่ใช่ต้องทำไม้ออกทั้งหมด จึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้โพสต์ 5. แบบก่อสร้างอาคารจะใช้พื้นที่ประมาณ 115 ตารางวา แต่การขออนุญาต 5 ไร่ เพื่อใช้ในการหาพื้นที่ในการก่อสร้างที่จะกระทบต้นไม้ใหญ่ให้น้อยที่สุด 6. การก่อสร้างจะไม่มีการตัดต้นไม้ แต่จะเป็นการล้อมต้นไม้แล้วนำไปปลูกบริเวณใกล้เคียง 7. ผู้สื่อข่าวและผู้เข้าร่วมรับฟัง มีความเข้าใจ แต่บางส่วนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าที่อยู่ใจกลางเมือง มีไม้ใหญ่ขึ้นจำนวนมาก จึงอยากจะให้คงสภาพอยู่อย่างนั้น เพื่อเป็นปอดให้ของจังหวัดอุบลราชธานี และมีบางส่วนอยากจะให้ปรับปรุงศาลา และทำความสะอาด เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้รับรู้ถึงความเป็นห่วงเรื่องสภาพแวดล้อมของชาวอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการปลูกฝังการรักต้นไม้ รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้แจ้งให้กับผู้มาร่วมรับฟังคำชี้แจงแล้วว่าจะยุติการก่อสร้างบริเวณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดและจะหาพื้นที่ที่จะปลูกสร้างสำนักงานใหม่ ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้ประกาศ เรื่อง การยุติสร้างอาคารสำนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี บริเวณสถานีเพาะซำกล้าไม้จังหวัดอุบลราซธานี ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ทั้งทาง Facebook และหน้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบ และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมรับฟังพี่น้องประชาชน หากมีข้อสงสัย หรือ ข้อร้องเรียนสามารถแจ้ง หรือให้ข้อมูลมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอได้ หรือโทรสายด่วน 1567 เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐมาด้วยดีเสมอมา และทางจังหวัดอุบลราชธานีหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนตลอดไป เพื่อช่วยกันทำให้ประเทศชาติของเราเป็นพื้นที่แห่งความสุขและยั่งยืนอย่างแท้จริง

Leave a Reply