เจ้าคุณประสารโอด!!.. ถูกจับโยงการเมืองชนพระผู้ใหญ่

            เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้ใกล้ชิด เจ้าคุณธงชัย หรือ  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดเผยว่าได้ยินเจ้าคุณธงชัยคุยกับญาติโยมที่มาหาว่าทายทักดวงการเมืองในปี’64 ทำนองว่า

          “..ปีหน้าหลังเดือนมีนาคมประเทศจะสู่ความสงบและรัฐบาลจะอยู่ครบวาระเพราะดวงเขาแข็ง”  ต่อมา พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร ได้พยากรณ์ดวงการเมืองการเมืองในปี’64 ว่า “ปี 64 บ้านเมืองจะประสบปัญหามากมาย – โควิด-19 ระบาดซ้ำ  – เศรษฐกิจทรุดหนัก –รัฐบาลอยู่ดี –ทุนใหญ่ร่ำรวย –ประชาชนจะอดตาย   กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทำนองว่าเจ้าคุณประสารพยากรณ์ ชกข้ามรุ่น กับเจ้าคุณธงชัยหรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

          เรื่องนี้ พระเมธีธรรมาจารย์ เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับอาตมาที่ปรากฎทางสื่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความจริงได้ เช่น เกี่ยวกับการเมือง นักการเมือง หรือการออกมาพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองโต้พระเถระผู้ใหญ่ เป็นต้น

           ข้อเท็จจริงนั้นอาตมาอยากบอกทุกท่านผ่านทางสื่อว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นอาตมาเลือกใช้วิธีเงียบ สงบ และปฎิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆในทางการเมือง ซึ่งงานในทุกวันนี้นั้นได้เน้นงานบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ งานสอนหนังสือ ตรวจวิทยานิพนธ์พระนิสิต เป็นต้น

          ในส่วนกิจการงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลายด้ามขวานของไทยนั้นได้มีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ และ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในฐานะฝ่ายวางแผนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ว่าเห็นควรให้อาตมาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร การดำเนินงานของ ศสพ.จชต.เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานกิจการพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

            “ บัดนี้ พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค4 สน. และเลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนถาคใต้ (ศสพ.จชต.) พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) ได้มีหนังสือจาก ศสพ.จชต. โดยท่านทั้งสองได้นิมนต์อาตมาให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ซึ่งอาตมาก็ยินดี เต็มใจและตอบรับในตำแหน่งดังกล่าวเพื่อลงไปช่วยงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

         ขณะนี้อาตมามีภารกิจด้านงานพระพุทธศาสนาอยู่มากพอสมควร การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและอื่น ๆ จึงไม่มีเวลาและไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ  จึงขอฝากให้สังคมและชาวพุทธเข้าใจอาตมาแบบนี้..” พระเมธีธรรมาจารย์ ฝากกล่าวทิ้ง

         

Leave a Reply