“กรมสมเด็จพระเทพฯ ” ติดตามความก้าวหน้า “ร.ร.พระปริยัติธรรม” จ.ศรีสะเกษ

   วันที่ 22 ก.ค. 65 วานนี้ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2557

ในการนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน จากนั้น ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

 นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางรพีวรรณ  บำรุง  ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา นางดาลัด  หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีษะเกษ คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ  และพสกนิกรชาวอำเภออุทุมพรพิสัย เฝ้ารับเสด็จฯ

ที่มา:เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Leave a Reply