“อนุชา” โต้ “มหานิยม” ปมสัญญาเช่าที่ดินศาสนสมบัติตลาดเฉลิมโลกยัน “เกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหาร”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จากกรณีที่ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย มีส่วนรู้เห็นและสมคบคิดให้มีการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยนำตลาดเฉลิมโลก สี่แยกประตูน้ำ ซึ่งเป็นศาสนสมบัติกลาง หรือเป็นทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ที่คณะสงฆ์ซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวจากเอกชนมาตั้งแต่ปี 2477 ไปทำการฉ้อฉลหาประโยชน์นั้น

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงว่า กรณีการพัฒนาที่ดินศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก(ฝั่งเหนือ) กรุงเทพมหานคร ความจริงเป็นการทำสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งปลูกสร้างศาสนสมบัติกลาง โดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีต ในปี 2556-2557 ไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงไม่สามารถสืบได้แน่ชัดว่าการทุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหน แต่ในรัฐบาลปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้มีการต่อรองให้รัฐบาลได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เพราะสัญญาเดิมที่ทำไว้เมื่อปี 2556 รัฐบาลในขณะนั้นทำสัญญาให้เช่าที่ดินเป็นเวลาถึง 70 ปี แต่เมื่อปี 2562 สัญญาเหมือนเดิม ต่างกันตรงที่ตัดคำว่าให้มีการต่ออายุเช่าที่ดิน 30 ปีออกไป

นายอนุชา ระบุเอกสารที่ฝ่ายค้านนำมาแสดงเป็นเอกสารจริง แต่เป็นการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม ในปี 2557 ซึ่งตนมองว่าผู้อภิปรายอาจได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิด

Leave a Reply