ก๋วยเตี่ยวบุญ กาแฟบุญ ‘นายเงี๊ยบ’ เข้ามูลนิธิหลวงพ่อพูล-สร้างพระยูไล

ก๋วยเตี่ยวบุญ กาแฟบุญ ‘นายเงี๊ยบ’ ก๋วยเตี่ยว ๑ ชาม ๑ บาท เข้ามูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม กาแฟ ๑ แก้ว ๑ บาท ‘ช่วย อ.แห้ว หมอดูเทวดา สร้างพระยูไล’

“ลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ” เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ดำเนินธุรกิจยาวนานกว่า ๔๐ ปี โดยมีนายสมชาติ สาลีพัฒนา หรือที่รู้จักกันคือ “นายเงี๊ยบ” เป็นเจ้าของ

ในสมัย ร.๙ ทุกๆ วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกๆ ปี นายเงี๊ยบจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๙ น. ที่สาขาพุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อการเกษตรตามโครงการพระราชดําริทั้งนี้ ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐

นายเงี๊ยบ บอกว่า จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อพสกนิกรชาวไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ปฏิบัติตนอย่างมีความสุข โดยให้รู้จัก (ประมาณ) ตน รู้จักอยู่ รู้จักกิน ทำให้สร้างเม็ดเงินพอกพูนจากรายได้เดิมขึ้นมาอย่างพอเพียง

จากคำสอนของก๋งที่อพยพมาจากเมืองจีน ให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้กินฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ก๋วยเตี๋ยวทุกชามจะอยู่ในคุณภาพเดียวกันกับที่ทำขายในวันธรรมดา โดยทำมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ อันเป็นปีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สำหรับความเป็นมาของโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนั้น นายเงี๊ยบ บอกว่า ได้รับคำสอนจาก

“พระเทพสิทธิญาณรังสี” หรือ หลวงตาจันทร์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คำพูดหนึ่งที่ท่านมักสอนเสมอๆ คือ

“เมื่อยามมีทั้งเงินทองและบารมี จงหมั่นบริจาคทาน หมั่นสร้างความดี เพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน เมื่อยามตกต่ำจะมีคนคอยช่วยเหลือเอง”

ครั้งแรกปล่อย ๑๒ ตัว จากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมแล้วไถ่ชีวิตโคกระบือไปหลายร้อยตัว โครงการนี้ได้บุญ ๒ ต่อ คือ ต่อแรก คือ ได้ต่อชีวิตโคกระบือ ส่วนต่อที่สอง คือ ได้สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างอนาคตให้เกษตรกร

นายเงี๊ยบ ยังบอกด้วยว่า เมื่อเปิดร้านกาแฟนายเงี๊ยบ เพื่อให้ผู้ที่มาอุดหนุนได้บุญร่วมกัน โดยมีความตั้งใจว่ากาแฟทุกๆ ๑ แก้วที่ขายจะหักไว้ ๑ บาท

เพื่อร่วมสมบททุนสร้างโครงการจัดสร้างพระยูไลขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ เมตร อยู่บนอาคารปฏิบัติธรรม ๓ ชั้น บริเวณชั้นล่างสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ นายณรงศักดิ์ คูกิติรัตน์ หรือเจ้าของฉายา “อ.แห้ว หมอดูเทวดา”

ส่วนเหตุผลที่ทำให้นายเงี๊ยบนำรายได้ ๑ บาทจากการขายกาแฟร่วมสร้างบุญสร้างพระยูไลกับ อ.แห้ว หมอดูเวดา นั้น นายเงี๊ยบ บอกว่า

คำสอนและการลงมือทำจริงของ อ.แห้ว หมอดูเทวดา ที่นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ คือ

“คนเรามีสมบัติร้อยล้านพันล้าน หากเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ อยู่ในสังคมได้ยาก คนจำนวนมากมุ่งหาทรัพย์โดยไม่รู้จักพอ หลงในทรัพย์ที่หามาได้

แต่หารู้ไม่ว่าทุกสรรพสิ่งที่หามาได้ในวาระสุดท้ายไม่ใช่ของเรา แม้แต่สังขาร ลมหายใจเข้าออก เนื้อหนังมังสาที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด สุดท้ายเราเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียว”

นอกจากนี้แล้ว ก๋วยเตี่ยว ๑ ชาม ๑ บาท “เข้ามูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

Leave a Reply