อินเดียขอคณะสงฆ์ไทยช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนา

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมส. ได้เห็นชอบตามที่พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ได้มีลิขิต ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562 แจ้งว่า นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมบทบาทของไทย ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินเดียตะวันตก ที่เมืองเอารังคบาด รัฐมหาราษฎระ ระหว่างวันที่ 5-9 มี.ค.2562 โดยได้อาราธนาพระพรหมวชิรญาณ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ปาฐกถาธรรม ที่มหาวิทยาลัย Dr. Babasheb Ambedkar Marathwada และศูนย์ฝึกอบรมพระสงฆ์ ที่วัดโลกุตรมหาวิหาร ตลอดจนศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล ที่เมืองเอารังคบาด

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า รัฐมหาราษฎระ มีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถึงร้อยละ 75 ของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย จึงมีการจัดงานดังกล่าวขึ้นที่เมืองนี้ โดยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูต พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดีย ที่สำคัญทางอินเดียยังต้องการให้คณะสงฆ์ไทยช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในรัฐนี้ด้วย

ขอขอบคุณภาพ / ข่าว : thairnews

Leave a Reply