แพทย์แถลงอาการอาพาธ”พระพรหมวชิรโมลี” ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมหลวงปู่เอียน ชั้น 7 อาคาร 16 โรงพยาบาลสุรินทร์ นายแพทย์ซวมัย สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นำตั้งโต๊ะแถลงการณ์ในรายละเอียดอาการอาพาธและการถวายการรักษา พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย โดยมี นายแพทย์เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฯ พร้อมคณะแพทย์ที่ทำการถวายการรักษาและดูแลสุขภาพพระพรหมวชิรโมลี ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ ได้มีแผนการถวายการรักษาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้การถวายการรักษาเป็นไปตามหลักการแพทย์ เป็นไปตามความประสงค์ของพระพรหมวชิรโมลี คณะสงฆ์ คณะกรรมการวัดศาลาลอย ตลอดจนญาติและศิษยานุศิษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้คณะทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการแพทย์ในการดูแลสุขภาพแต่พระพรหมวชิรโมลี มีรายงานอาการอาพาธ การถวายการรักษา และดูแลสุขภาพ ล่าสุดของ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นฉบับที่ 8 ดังนี้คือ ไม่มีไข้ มีสติรับรู้ดี หายใจเหนื่อยมากขึ้น ใช้แรงในการหายใจมากขึ้น หลังจากได้รับการเฝ้าติดตามใกล้ชิด พ่นยาขยายหลอดลม และใช้เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ยังมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ พระพรหมวชิรโมลีและคณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาจึงตัดสินใจในการใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกัน ซึ่งคณะสงฆ์รับทราบในความจำเป็น และหลังได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจสามารถนอนพักได้ วัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสโลหิตจากปลายนิ้วได้ 98 เปอร์เซ็นต์ โดยในการตั้งโต๊ะแถลงครั้งแรกวันนี้ (22 มี.ค.) พญ.จีราวัฒน์ แก้ววินัด ทีมแพทย์ที่ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดได้สรุปอาการอาพาธและแจงในรายละเอียดของการรักษา และ จะมีความคืบหน้าอาการอาพาธและการรักษาพระพรหมวชิรโมลี จากทางโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ติดตามผ่านแถลงการณ์ และการชี้แจงในรายละเอียดขั้นตอนการรักษาให้รับทราบเป็นระยะ

พระพรหมวชิรโมลี นามเดิม ทองอยู่ พิศลืม ฉายา ญาณวิสุทฺโธ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์) ฝ่ายมหานิกาย และดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการ เป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศาลาลอย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ปัจจุบันอายุ 90 ปี 70 พรรษา

Leave a Reply