นิสิตอาสาไทอีสานม.สงฆ์”มจร”วางแผน ฟื้นฟูให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอีสาน

วันที่ 2 ต.ค.2562 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ประธานยุทธศาสตร์โครงการน้ำใจไทอีสาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา นิสิตอาสามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นำโดยสหภูมิอีสาน มจร องค์กรบริหารนิสิต สภานิสิต ชมรมนิสิตไทยและอาเซียน (MCU-ASEAN Student Network) ร่วมหารือความร่วมมือจัดทำโครงการ MCU Relief Campaign เพื่อฟื้นฟูให้กำลังใจผู้ประสบภัยตามแผนดำเนินการ 3 ระยะของกิจกรรมดำเนินการ ภายใต้โครงการน้ำใจไทอีสาน #Esangiving (ระยะที่ 1-2-3) ของสหภูมิอีสานมหาจุฬา และภาคีเครือข่ายที่ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในอ.เมืองและอ.วารินชำราบโดยได้รับการอนุเคราะห์จาก พระครูกิตติคุโณภาส, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีและคณาจารย์ ผู้บริหารของวิทยาเขตนำคณะนิสิตอาสาลงพื้นที่ในกิจกรรมครั้งนั้น

“ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการโครงการ MCU Relief Campaign มอบหมายให้ พระมหาอภิสิทธิ์ อมรํสี รองประธานสหภูมิอีสาน มหาจุฬาฯ ฝ่ายวิชาการ ประสานงานไปยังเครือข่ายส่วนภูมิภาคเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและความเสียหายในพื้นที่ที่กลุ่มนิสิตอสาจะร่วมลงพื้นที่ในเดือนตุลาคมนี้ รายงานต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการและคณะผู้บริหารชมรมเพื่อจัดเตรียมแผนงาน แนวทางการฟื้นฟูร่วมกับ วัด ชุมชุน และโรงเรียนต่อไป” พระปลัดอภิเชษฐ์ ระบุ

ด้าน พระมหาพงษ์ถาวร รตนงฺกุโร โฆษกประจำโครงการ MCU Relief Campaign กล่าวว่า หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพุทธเมตตา คณะผู้บริหารชมรมมีมติกำหนดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อค้นหา best practice ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “เปิดผากั้ง : รวมใจไทอีสาน” และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติจิตอาสาผู้เข้าร่วมโครงการน้ำใจไทอีสานด้วย ณ ห้อง Imind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

Leave a Reply