จับตา!! วันนี้คณะสงฆ์ธรรมยุตและชาวพุทธกาฬสินธุ์ประกาศจุดยืน “ถ้าไม่มีการทบทวนเพื่อที่จะแก้ไขยังไงก็ไม่จบ”

      จากกรณีมหาเถรสมาคมมีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นมี พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรมเคลื่อนไหวคัดค้านมติดังกล่าว  ตอนหลังแม้ พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ พระครูเล็ก จะได้รับโปรดเกล้า ฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ปัญหาคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังไม่ทุเลา กลับรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง มีพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ประกาศลาออกยกจังหวัด

ล่าสุดวานนี้เฟซบุ๊กของ พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ และ อดีตเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์ว่า

   จากกรณีที่มีมติถอดถอนพระเทพสารเมธีหรือหลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีพ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)และได้มีการแต่งตั้งพระครูสุทธิญาณโสภณหรือท่านพระอาจารย์เล็กให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่มีคำสั่งปลดจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ดังนี้

     1.คณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)ทุกระดับชั้นไม่เห็นด้วยในมติดังกล่าวและได้ลาออกยกทั้งหวัด ถึงแม้เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)รูปใหม่จะได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องแต่ก็ไม่ชอบธรรมด้วยเหตุหลายประการและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีการชี้มูลความผิดไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์หลวงพ่อเจ้าคุณบัวศรีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนจนเป็นเหตุต้องให้พ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้

    2.ชาวพุทธจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แสดงจุดยืนเป็นที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยและคัดค้านมติดังกล่าวโดยการพร้อมใจกันลงลายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 จำนวนมากถึง 2 แสนกว่ารายชื่อพร้อมทั้งขึ้นป้ายไม่ต้อนรับพระอาจารย์เล็กและได้มีเหตุการณ์ขับไล่หลายครั้งที่คณะพระอาจารย์เล็กเข้ามาในพื้นที่ดังเป็นข่าวที่ปรากฏ

   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดประชานิยม พระพรหมวชิรากรกรรมการมหาเถระสมาคมได้เดินทางมามารับฟังความคิดเห็นของพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) พร้อมชาวพุทธกาฬสินธุ์แต่ปรากฏว่าหาข้อยุติไม่ได้ด้วยเหตุที่ไม่มีคำตอบหรือเหตุผลใดๆจากตัวแทนของมหาเถรสมาคมอันเป็นแนวทางที่พึงจะปฏิบัติได้

      ฉะนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดโสภณพัฒนาราม(ภูปูน) อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ พระญาณรักขิตจึงมีหนังสือเชิญคณะพระสังฆาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) เข้าร่วมประชุมและแสดงจุดยืนของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)และชาวพุทธกาฬสินธุ์ ในการที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

    #ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวในเมื่อความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย#

    ความคืบหน้าการประชุมแสดงจุดยืนของคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)และชาวพุทธกาฬสินธุ์ วันนี้จะรายการให้ทราบต่อไป

Leave a Reply