เปิดข้อมูล 2 บริษัท พันคดียักยอก 41 ล. มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เป็นใคร?

778 Views

“สำนักข่าวอิศรา” เปิดข้อมูล 2 บริษัท พันคดียักยอก 41 ล. มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เป็นใคร? ติดตามอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

เปิดเอกสาร บ.โอเวอร์ซี เพาเวอร์ – กวินลักษณ์ ผู้รับโอนเงินคดียักยอกเงินมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ 41 ล. ร่วม กก. เหรัญญิก พนักงานธนาคาร จากบัญชีแบงก์กรุงไทย แห่งแรกทำธุรกิจรับเหมา อีกแห่ง อสังหาฯ ขายสลากกินแบ่ง แจ้งงบฯล่าสุดรายได้ 1,500 บาท

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คดียักยอกเงินมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จํานวน 41,045,966.67 บาท นิติบุคคล 2 ราย เกี่ยวข้องตามมคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 คือ บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จํากัด และ บริษัท กวินลักษณ์ จํากัด เนื่องจากรับโอนเงินจำนวนดังกล่าวและโอนต่อไปยังบุคคลอื่นตามที่รายงานแล้ว

(เรื่องเกี่ยวข้อง: เปิดพฤติการณ์คดียักยอก 41 ล. มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ คนแบงก์ – 2 บ.ร่วมมือ)

2 บริษัทนี้เป็นใคร?

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามารายงานดังนี้

1.บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ลาดกระบัง สปิริตเวอร์ค จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 392 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ต่อมา 2 ธ.ค.2556 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 3 ล้านบาท

หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ถือหุ้นหลายครั้ง

25 ม.ค.2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็นบริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด มี กรรมการ 4 คน นายหัสบดี กงวัง นางเพ็ญผกา กงวัง นางบัญเอิญ แสงครุฑ และนายปิติสุรกาญจน์ รัศมีเดือน

25 มี.ค.2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ น.ส.ทัศนีย์ ลิ้มเจริญธัญญะผล อายุ 38 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ห้วยคันแหลม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และ นายสุชาติ จันทะเสน อายุ 39 ปีที่อยู่ หมู่ที่ 8 ต.โพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็นกรรมการ น.ส.ทัศนีย์ ลิ้มเจริญธัญญะผล ถือหุ้นใหญ่ 24,000 หุ้น นายสุชาติ จันทะเสน และ นางบัญเอิญ แสงครุฑ คนละ 3,000 หุ้น รวมหุ้นทั้งหมด 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงล่าสุด

20 ก.ย.2559 จดทะเบียนย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 5/49 ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน

picovercee1 12 64

picovercee001 12 64

ข้อมูลงบการเงินล่าสุดรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2561

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 6,432.01 บาท ขาดทุนสุทธิ 359,952.06 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม 2,863,720.26 บาท หนี้สิน 117,282.79 บาท ขาดทุนสะสม 253,562.53 บาท (ดูเอกสาร)

picovercee031 12 64

picovercee021 12 64

2.บริษัท กวินลักษณ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ทุน 200 ล้านบาท ประกอบกิจการจัดสรรบ้านและที่ดินเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ตั้งเลขที่ 251/69 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ นายสมชนก สุนทรวิภาค เป็นกรรมการร่วมกับบุคคลอื่นอีก 2 คน และถือหุ้นใหญ่

หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง

9 ก.พ.2554 นายสมชนก สุนทรวิภาค เป็นกรรมการ

25 ม.ค.2556 นายสมชนก สุนทรวิภาค และ นางฐิดาภา อินท์โฉมงาม เป็นกรรมการ ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 54/89 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

19 ม.ค.2558 นายสมชนก สุนทรวิภาค เป็นกรรมการ ย้ายสำนักงานที่ตั้ง เลขที่ 214 ซอยพัฒนาการ 61 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

15 ธ.ค.2559 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ อายุ 62 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพรานจ.นครปฐม เป็นกรรมการ

12 ม.ค.2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.นภัสวรรณ ธิเขียว อายุ 25 ปี ที่อยู่ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน เป็นกรรมการ

13 ธ.ค.2560 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ เป็นกรรมการ ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 39/11 ซอยเพชรเกษม 81/6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

1 เม.ย.2562 จดทะเบียนเพิ่มสำนักงานสาขา 1 แห่ง เลขที่ 249/31 หมู่ที่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทสาคร

pickvnnrat021 12 64ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

15 ก.พ.2558 นายสมชนก สุนทรวิภาค ถือหุ้นใหญ่ 199,600 หุ้น จากทั้งหมด 200,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 1,000 บาท

18 ม.ค.2560 ผู้ถือหุ้น 3 คน น.ส.นภัสวรรณ ธิเขียว ถือหุ้นใหญ่ 140,000 หุ้น นายสมชนก สุนทรวิภาค และนายพิศาล ชนะเลิศไพศาล คนละ 30,000 หุ้น

12 ธ.ค.2560 นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ ถือหุ้นใหญ่ 140,000 หุ้น น.ส.นภัสวรรณ ธิเขียว และนายนุภาพ สุมาลี คนละ 30,000 หุ้น

pickvnnrat041 12 64

ล่าสุด 12 พ.ย.2562 นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ ถือหุ้นใหญ่ 140,000 หุ้น น.ส.นภัสวรรณ ธิเขียว และ นางยุมาลี ศรีไพโรจน์ คนละ 30,000 หุ้น

ข้อมูลงบการเงิน ล่าสุด รอบปีสิ้นสุด 31 ต.ค.2561

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 1,500 บาท ขาดทุนสิทธิ 13,500 บาท

งบดุล สินทรัพย์รวม 337,855.50 บาท หนี้สิน 15,000 บาท ขาดทุนสะสม 199,677,144.50 บาท (ดูเอกสาร)

pickvnnrat011 12 64

pickvnnrat001 12 64

ทั้งหมดเป็นข้อมูลของ 2 บริษัท โดยในช่วงเกิดเหตุปี 2559 บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จำกัด น.ส.ทัศนีย์ ลิ้มเจริญธัญญะผล เป็นกรรมการ ขณะที่ บริษัท กวินลักษณ์ จำกัด นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายชาญบุณฑ์ สุนทรวิภาต จําเลยที่ 1 นายวิรัตน์ หาดเจียง จําเลยที่ 2 บริษัท โอเวอร์ซี เพาเวอร์ จํากัด จําเลยที่ 3 นางสาวทัศนีย์ ลิ้มเจริญธัญญะผล จําเลยที่ 4 นายยงยุทธ ธิสกุลวงศ์ เป็นจําเลยที่ 5 บริษัท กวินลักษณ์ จํากัด จําเลยที่ 6 และนายชะโลม ปทุมานน์ จําเลยที่ 7 พิพากษา นายวิรัตน์ หาดเจียง จําเลยที่ 2 ลงโทษจําคุก 15 ปี จําเลยที่ 1 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 จําคุกคนละ 7 ปี จําเลยที่ 3 และที่ 6 เป็นนิติบุคคล ปรับรายละ 20,000 บาท และ ให้จําเลยทั้ง 7 ร่วมกันคืนหรือชดใช้เงิน ที่ยังไม่ได้คืนแก่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเงิน 34,945,966.67 บาท

 

ภาพข้อมูล: https://www.isranews.org

Leave a Reply