ดีเดย์ศุกร์นี้ “สถานพยาบาล มจร” เปิดเป็นทางการภายใต้การสนับสนุนของ “รพ.สงฆ์”

 

วันที่ 19 ม.ค. 65  เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ณ สถานพยาบาล มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สงฆ์  ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับโรงพยาบาลสงฆ์ เปิดบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้น สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21  มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00  น.  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ คอยให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

Leave a Reply