ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา “มจร” เตือนแม่! “จงเป็นพรหม อย่าเป็นมาร” ของลูก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ถือโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพระทำบุญตักบาตร แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ที่ศาลาการเปรียญวัดท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และน้อมอุทิศบุญกุศลแด่ความดีอันยิ่งใหญ่ของแม่ทุกชีวิตในโลกนี้

พระมหาหรรษาได้กล่าวกับแม่ที่มาร่วมทำบุญและฟังธรรมว่า “แม่หรือชนนีมิได้หมายถึงผู้ให้กำเนิดลูกทางทางกายผ่านลมหายใจและสายเลือดเท่านั้น หากแต่ยังทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการสร้างโลกใบนี้ผ่านตัวลูก เพื่อให้ลูกเป็นคนดีของชุมชนและสังคม ความเป็นไปของครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงขึ้นอยู่กับแม่ว่า จะทำหน้าออกแบบสังคมผ่านตัวลูกน้อยอย่างไร”

“แม่จึงเป็นแบบอย่างและเป็นเบ้าหลอมสำคัญให้แก่ลูก สิ่งที่แม่ต้องระวังคือจากการเลี้ยงลูกด้วยนมจนกลายเป็นเลี้ยงลูกด้วยเงิน หาไม่แล้วจะกลายเป็นแม่รังแกฉัน ตามใจและชักนำลูกสู่ประตูอบาย โดยแม่ต้องเป็นพรหมของลูกที่แสดงหน้าที่ผ่านเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอย่างเคร่งครัด เมื่อนั้นพรหมทั้ง 4 หน้า จะคอยคุ้มครอง ป้องกัน และรักษาทั้งแม่และลูกให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป” พระมหาหรรษากล่าวทิ้งท้ายของการแสดงธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Leave a Reply