“ดร.มหานิยม”ฉะรัฐจัดสรรงบฯสำนักพุทธ แบบสิ้นหวัง ไม่สามารถดูแลพระเณรกว่า 2.5 แสนรูปได้

“ดร.มหานิยม”ฉะรัฐจัดสรรงบฯสำนักพุทธ แบบสิ้นหวัง ไม่สามารถดูแลพระเณรกว่า 2.5 แสนรูปได้ ดูจากปี 2562 ปรับลดปีละกว่า 100 ล้านทุกปี

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 นายนิยม เวชกามา ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ว่าเป็นการจัดงบฯ ที่ชาวพุทธเรียกว่าเป็นงบสิ้นหวัง โดยจะเห็นได้จากการจัดงบตั้งแต่ปี 2562 ที่สำนักพุทธศาสนาได้รับ 4,854 ล้านบาท แต่ถูกลดทอน ปีละกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีพระภิกษุ และสามเณร 2 แสน 5 หมื่นรูปทั่วประเทศแต่กลับได้งบเพียง 4,000 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับงบฯ กระทรวงกลาโหม ที่จะไปซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ซึ่งต้องใช้งบฯ กว่า 7 พันล้านบาททำให้มองได้ว่า ชีวิตของชาวพุทธ มีแค่นี้หรือ และทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาพระนอกรีด เนื่องจากปัจจุบัน มีพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระเพียง 500 รูปทั้งประเทศ คือ จังหวัดละ 5 รูปทำให้ไม่เพียงพอต่อการดูแลพฤติกรรมของพระ

นอกจากนี้นายนิยม ยังทวงถามนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องกับการปราบปรามยาเสพติด ที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภา ว่าร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยปราศจากยาเสพติดรัฐบาลสามารถปราบได้จริงหรือมาโกหกกลางสภา เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงว่าสามารถยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องคดีเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถึง 1,800 ล้านบาทซึ่งไม่สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีมาชี้แจง

Leave a Reply