“ไทยระทม”

สายธาราเอ่อล้นอัสสุชลหลั่ง
ทุกข์ประดังพังพับทรัพย์สลาย
หฤโหดพิโรธฟ้าประชาไทย
อีสานใต้เหนือตกวิปโยคครวญ

 

โรคโควิดวิกฤตภัยทำลายล้าง
แทบสิ้นหวังชอกช้ำโศกกำสรวล
อัคคีภัยระเบิดไหม้ใจรัญจวน
ไทยทั้งมวลเศร้าโศกาน้ำตาริน

 

ระทมทุกข์ไทยทั้งผองเศร้าหมองหม่น
อัสสุชลรินไหลไทยทั่วถิ่น
ขาดอาหารข้าวน้ำช้ำดวงจินต์
ช่อชีวินทุกข์ระทมขมขื่นใจ

 

สามัคคีร่วมใจช่วยไทยผ่าน
วิกฤตการณ์ภัยพิบัตินิรัติศัย
หิตานุหิตมิตรไมตรีสามัคคีไทย
หนึ่งดวงใจเกื้อกูลเพิ่มพูนพลังฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ประพันธ์

Leave a Reply