คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เฝ้าสักการะ “สมเด็จพระสังฆราช

วัน ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย นำพระสังฆาธิการในคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ และรับประทานไฟพระฤกษ์ สำหรับเชิญไปจุดประทีปพระมหามงคลและเทียนในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลสูตร บูชาเทพยดานพเคราะห์ฉบับอนัมนิกาย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ตามที่พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยจะจัดถวายพระกุศลฉลองพระกรุณาคุณ ในวันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสมณานัมบริหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เปิดให้สาธุชนเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ พระวิหาร พร้อมทั้งมีโต๊ะให้ร่วมบริจาคเพื่อรับเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ หรือร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศลและรับเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยังเปิดให้เข้าบริจาคโดยเสด็จพระกุศล บูชาพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ “อายุวัฒน์” ณ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑ ทุกวันตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.

Leave a Reply