ชาวพุทธโวย!! วัดไทยประเทศเยอรมนี “ปิดหน้ากากอนามัยพระพุทธรูป”

           วันนี้ในโซเซียล ได้มีการแชร์ภาพ วัดพุทธธรรม เมืองไฟรซิ่ง ประเทศเยอมรมนี   มีพระภิกษุรูปหนึ่งยืนถ่ายรูปข้างกองทราย และ หน้าพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ “พระบรมศาสนา” เป็นสิ่งที่ชาวพุทธให้ความเคารพสักการะ ใส่หน้ากากอนามัย พร้อมกับโพสต์ในนาม “Tempel Dhamma” มีข้อความว่า

           “    ปีนี้ไม่ค่อยมีวัดไหน ก่อเจดีย์ทรายกัน โชคดีปีชวด ก่อนเจดีย์ถวายรูปเดียวเลย ภาพหายากปี 2020 /2563..”

            ในขณะเดียวกันภาพนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ดังเช่น มีสตรีท่านหนึ่งพูดว่า

            “ องค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดา..ที่ชาวพุทธทั่วโลกนับถือและเป็นที่เคารพอย่างยิ่ง..เมื่อโยมเห็นภาพที่ปรากฎนี้ทําให้โยมหดหู่และถือว่าไม่เคารพบูชาแด่พระองค์ท่าน..นี่หมายถึงเป็นทําร้ายและล้อเล่น..ไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะ..

              ถ้าชาวศาสนาอื่นทำ..พวกเราจะตอบอย่างไรในเมื่อชาวพุทธแท้ยังเจตนาไม่ดีค่ะ”

              ปัจจุบันวัดไทยในประเทศเยอรมันนีมีอยู่ประมาณ 26 วัด ทั้งสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและคณะสงฆ์มหานิกาย

                การใส่หน้ากากอนามัยพระพุทธรูป เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องร่วมกันพิจารณา ..

*****************

 ภาพประกอบเฟชบุ๊ค:    วัดพุทธธรรม ไฟรซิ่ง

Leave a Reply