ผอ.พศ.ลำปาง เดินหน้าโครงการ “ทำวัดร้าง ให้เป็นวัดรุ่ง” เร่งออกโฉนดที่ดินวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยนายภานุพงษ์  ปันฟอง ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-แพร่-น่าน-ลำพูน และ คณะสงฆ์ในพื้นที่  ได้ลงพื้นที่สำรวจวัดร้างตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ที่ดินอันเป็นศาสนถานมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แสดงตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและเนื้อที่ และเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและการบุกรุกที่ดินศาสนา

 โดยการลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้ ได้ลงสำรวจพที่ดินวัดจำนวน 3 แปลง ได้แก่ 1. วัดม่อนจาว (ร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2. วัดจอมแซว (ร้าง) ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และ3. วัดเต่าห้าว (ร้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Leave a Reply