25ธ.ค.นี้!สนช.พิจารณาร่างพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม

วันที่ 24 ธ.ค.2561 พระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะรองประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ……และพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เข้าชี้แจงเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมต่อคณะกรรมการประสานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ซึ่งมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน โดยทั้งสองวิปมีมติเห็นชอบ และพรุ่งนี้เตรียมนำเข้าพิจารณาเพื่อรับหลักการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

 

…………..

Cr.Prayoon Chothivaro

Leave a Reply