ปลัดเก่ง สยบข่าวลือ ปลด “สมเด็จชิน” เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง!!

วันที่ 27 พ.ย. 64  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดประทรวงมหาดไทย ในฐานะไวยาวัจกรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัว  Suttipong Juljarern  สยบข่าวลือที่ว่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ถูกปลดออกจากตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม และตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็น “ข่าวเท็จโดยสิ้นเชิง”   โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผมเป็นคนบ้านนอกเกิดและโตมาจากแหลมงอบ จ.ตราด หลาย ๆ ท่านคงทราบดีว่าผมเรียนโรงเรียนวัดแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ของหลวงพ่อหนิว หรือพระครูนิเทศธรรมยาน เจ้าอาวาสวัดที่สร้างและอุปถัมภ์โรงเรียนมาแต่แรกเริ่มมีโรงเรียน ถูกสอนให้เคารพกราบไหว้พระสงฆ์ เดินสวนก็ต้องนั่งยองไหว้ ตอนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ ปี2526 เดินสวนพระและนั่งยองไหว้ก็ดูแปลก ๆในความรู้สึกของตัวเอง ที่เห็นคนอื่นๆ เขาเดินสวนไปมาเฉย ๆ สักพักใหญ่เลยแค่ยืนไหว้ มาจนปัจจุบัน

 เมื่อเรียนจบทำงานเป็นปลัดอำเภอ เป็นประจำแผนก จนได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ..เป็นรองปลัดกระทรวง …เป็นอธิบดี และปัจจุบันเป็นปลัดกระทรวง ก็ได้พึ่งพาอาศัยพระ อาศัยวัด ช่วยเหลือให้การทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และส่วนตัวเสมอมา การบำเพ็ญกุศลศพปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ผมก็ได้วัดได้พระท่านเมตตาช่วยเหลือให้ทุกข์ทางใจได้หดหายไปได้

 ยิ่งสำหรับพระวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับผมยิ่งใกล้ชิดเนื่องจากชีวิตรับราชการอยู่ที่ส่วนกลางนานกว่าอยู่ต่างจังหวัด แล้วกระทรวงมหาดไทยอยู่ข้างวัด นับแต่ปี 2534 ผมก็เข้าออกวัดเกือบทุกวันทั้งตอนเช้า ตอนพักเที่ยงและตอนเย็น โดยเฉพาะศาลา100 ปี ที่เมื่อก่อนเป็นสำนักงานของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ (วาสน์ )

 ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นพระเลขาฯสนองงานพระองค์ท่าน สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันก็อยู่ที่วัดจนได้คุ้นเคยรักและเมตตาผมมาก โดยช่วงปีสองปีก่อนที่ผมจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย สมเด็จพระสังฆราชท่านมีพระเมตตาประทานพรให้ผมทุกครั้งว่าขอให้ได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย นับรวมแล้วเกิน 20 ครั้ง แถมยังทรงมีพระเมตตาแต่งตั้งให้ผมเป็นไวยาวัจกรวัดราชบพิธ อีกด้วย

แต่ที่คุ้นเคยมากสุดในวัด ตั้งแต่ 2535 จนปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตั้งแต่ดำรงสมณศักดิ์พระเทพวรเมธี แต่พวกเราเรียกท่านว่าเจ้าคุณชิน เพราะท่านเป็นกำลังหลักของวัด และคณะสงฆ์

 ท่านเป็นพระที่ดีแน่นอน เป็นพระที่ขยันทำงานมาก จนพวกเราลูกศิษย์ลูกหา คนรู้จักบ่นกัน อีกเรื่องคือ ความรักชอบในการอ่านหนังสือมาก จนกุฏิ ห้องทำงานมีแต่หนังสือ ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้มีข่าวพาดพิงถึงท่านว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม จากเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง

กรณีตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น มีวาระละ 2 ปี ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ดำรงตำแหน่งมา 10 วาระแล้ว มาบัดนี้ ครบวาระ 2 ปี ของสมัยที่ 10 คำว่าครบวาระ คือ หมดตามเวลาที่กำหนด เหมือน ส.ส. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ครบ 4 ปี ก็หมดวาระ ไม่ได้ถูกปลด ถ้าสนใจจะเป็นต่อตามกฎหมายก็ต้องไปสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ไม่ได้รับเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็น ส.ส.

กรรมการมหาเถรสมาคมก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505แก้ไขเพิ่มเติมถึงล่าสุดปี2561 ก็กำหนดแนวทางไว้ในเรื่องกรรมการมหาเถระ การนำไปเขียนนำไปพูดว่าถูกปลด ซึ่งปรกติใช้กับคนที่ดำรงตำแหน่งทำผิดแล้วถูกลงโทษปลดออกจึงไม่ถูกต้อง แถมยังลามปามไปถึงการระบุว่าถูกปลดจากตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ด้วย ซึ่งก็ไม่จริงเช่นกัน เพราะเรื่องการดำรงตำแหน่งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชไม่เกี่ยวข้องกับวาระของกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นไปตาม พระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราช

ที่จะทรงตั้งพระที่ท่านไว้วางพระทัยให้ทำหน้าที่สนองงานของท่าน ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชก็ยังคงมีพระเมตตาให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สนองงานในฐานะลูกศิษย์ ฐานะพระลูกวัด และฐานะพระเลขานุการ อยู่เหมือนเดิมมิเคยเปลี่ยนแปลง

  ที่เล่ามานี้ ก็เพราะไม่อยากให้เกิดบาปกรรมกับปากที่เราคุยกันตามข่าวลือ หรือเกิดบาปเพราะใจเราไปคิดไปเชื่อข่าวลือเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องคเจ้า ซึ่งพ่อแม่ปูย่าย่าตายายของผมที่แหลมงอบ ตราด ได้ห้ามไว้นักหนาว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นบาปเป็นกรรมกับชีวิตเรา

  **พูดถึงพระที่ดีในทางที่ดีจะมีประโยชน์มากกว่าครับ***

Leave a Reply