วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานออนไลน์แด่ “คณะสงฆ์ 323 วัดชายแดนใต้”

วันที่ 27 พ.ย. 64 คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธี 5 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสงขลา  ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส และปทุมธานี  ด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 121 จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156  ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย   กล่าวความในใจและเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ในพิธีโดยรับความเมตตาจากพระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จังหวัดสงขลา พระครูประโชตธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา  วัดดิตถมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดยะลา พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดปัตตานี พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส วัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จังหวัดนราธิวาส  และนายสุรัตน์  ลายจันทร์  นายอำเภอบางกล่ำ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระราชวรเวที  เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวงกล่าวว่า “ถ้าเรามีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน ความเข้มแข็งก็จะเกิดขึ้น ฝากให้ท่านทั้งหลายลองศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบัน แล้วเอามาถอดเป็นบทเรียน แล้วมาตั้งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใหม่  เพื่อการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัด กับชุมชน”

ตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมากในประเทศ อาทิ กระบี่ กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ฉะเชิงเทรา, เชียงใหม่, ชลบุรี , นนทบุรี นครนายก, นราธิวาส, นครราชสีมา,  บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ปัตตานี, จันทบุรี,  ยะลา, ราชบุรี, ลำพูน, ตรัง  , ตราด, ภูเก็ต, พระนครศรีอยุธยา,  สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สงขลา, สระแก้ว, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สตูล,หนองคาย , อุดรธานี ,อุตรดิตถ์ เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย,  แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี , เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, จอร์แดน, เนปาล เป็นต้น

ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ครั้งที่ 156 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 14 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

Leave a Reply