สมเด็จพระสังฆราชประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ 2563

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่พระคติธรรมประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่พุทธศักราช 2563 ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า

“เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓”

Leave a Reply