เป็นเรื่อง?? เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด“พระโอเค”แต่โยมข้างวัดหลายแห่งแตกตื่น!!

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ระลอกที่ 3 ของประเทศไทย ยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาในการฌาปนกิจ กลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อหลายวัดปฏิเสธไม่รับศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ต้องวิ่งวุ่นหาวัดเพื่อทำการฌาปนกิจให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเสียชีวิต ตามแนวทางการจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

       จนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องขอความร่วมจากวัดให้ร่วมกับภาครัฐในการอำนวยความสะดวกในการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดโควิด -19 ภายใต้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

       1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศพต้องสวมใส่ชุดป้องกัน PPE ตลอดเวลาปฏิบัติงาน

       2.ศพต้องบรรจุลงในถุง 2 ชั้น ที่ผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว

       3.งดการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยาศพ โดยเด็ดขาด

       4.ห้ามการเปิดถุงบรรจุศพ และเปิดหีบศพ โดยเด็ดขาด

       5.จัดให้มีพิธีการฌาปนกิจศพ โดยไม่มีการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

      6.ในการเผาศพนั้น ใช้เตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ โดยควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาศพให้ไม่น้อยกว่า 760 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิในห้องควันไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการเผาศพ

       7.ในระหว่างการเผาศพ ไม่อนุญาตให้เปิดประตูเตาเผาศพ และเขี่ยศพหรือพลิกศพ โดยเด็ดขาด

       8.เมื่อเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชื้อโรคได้ถูกเผาทำลายไปหมดแล้ว จึงจะอนุญาตให้ดำเนินการเก็บอัฐิเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปได้

       ปัจจุบันมีประชาชนที่อาศัยอยู่รอบวัดหลายแห่ง เกิดหวั่นวิตกว่า การนำศพเข้ามาเผาในวัดอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงวัด จนออกมาชุมชนกดดันเจ้าอาวาสมิให้นำศพ เข้ามาเผาในวัดหรือ บางแห่งใช้วัดเป็นสถานที่กักตัวหรือเป็นสถานที่พักฟื้นระวังสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19  เช่น วัดแห่งหนึ่งในเขตบางกอกใหญ่ ชาวบ้านรวมตัวกันประท้วงเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่อำนวยความสะดวกร่วมมือกับภาครัฐในการให้ศาลาวัดเป็นสถานที่กักตัวพักฟื้นผู้สุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19

      หรือวัดแห่งหนึ่งใน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้ออกหนังสือประกาศทำความเข้าใจกับญาติโยมที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดว่า ในการเผาศพผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ควันไฟจากการเผาศพจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดเชื้อโรคอย่างแน่นอน เพราะเชื้อโรคเมื่อถูกความร้อนในระดับ  1,000 องศาเซลเซียส นั้น เชื้อโรคได้ถูกเผาทำลายไปหมดแล้ว จึงไม่สามารถแพร่กระจายได้อีก และอีกประการหนึ่ง ทางวัดฯได้ทำการเผาศพในเตาแบบปลอดมลพิษ จึงทำให้มีควันไฟออกมาน้อยมาก จึงขอให้ชาวบ้านทุกท่านจงอย่าปริวิตกหรือกังวลถึงความปลอดภัยของท่านแต่อย่างใด

      ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เจ้าอาวาสและพระภิกษุ ต้องทำความเข้าใจกับผู้อาศัยอยู่รอบวัด เหตุผลถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ในขณะเดียวกันภาครัฐควรที่จะร่วมมือกับวัดในการทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้วัดและเจ้าอาวาส อยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างสันติสุข..

Leave a Reply