คณะผู้บริหาร “มท.-วธ.” เข้ากราบสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ 1 มิ.ย.66  วานนี้  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้ากราบถวายสักการะ ในพิธีทำบุญเจริญอายุสัมพิพัฒนมงคล 86  ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ สุทธิพันธุ์ เขมงกรมหาเถร) และกราบเรียนถวายรายงานการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.๑๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันที่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และกราบเรียนถวายรายงานการติดตามสำรวจแนวทางการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยวัดพระเชตุพน ร่วมกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน..

Leave a Reply