วิสาขบูชานานาชาติคึกคัก “นายกรัฐมนตรีศรีลังกา” ถึงไทยแล้ว ในขณะอีก 50 ประเทศเริ่มทยอยมาถึง!!

วันที่ 31 พ.ค. 66 การประชุมวันวิสาขนานาชาติระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” ประจำปี 2566 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 รูป/คน จาก 55 ประเทศ โดยมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาชาติ กนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งจะได้รับเกียรติจากประมุขสงฆ์ประเทศต่างๆ อาทิ พระสังฆราชบัวคลี่ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประมุขสงฆ์จากสยามนิกายแห่งศรีลังกา ประธานสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในขณะที่ผู้นำประเทศชาวพุทธที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานและถือว่าเป็นจุดเด่นของการจัดงานวิสาขนานาชาติในครั้งนี้คือ นายกรัฐทนตรีประเทศศรีลังกา นาย ดิเนช กุนาวาร์เดนา (Dinesh Gunawardena  ซึ่งเช้าวันนี้เดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

สำหรับนาย ดิเนช กุนาวาร์เดนา (Dinesh Gunawardena)  นายกรัฐมนตรีศรีลังกา เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาแล้วหลากหลายกระทรวง โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีศึกษาธิการ

Leave a Reply