เจ้าคณะกรุงเก่านำปลูกผักสวนครัวบรรเทาภัยโควิค-19

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานปลูกผักสวนครัวเป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสวนครัวนำสุขฯ ต่อยอดโรงทานช่วยภัย covid -19 ณ แปลงปลูกหน้าศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร ,พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน, พระครูวิจิตรการโกศล รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน, พระมหาเวชยันต์ เวชยันฺโต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอเสนา, พระครูปริยัตยาธิคุณ เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ นายอำเภอบางปะหัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหันสัง และประชาชนชาวตำบลหันสัง

ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากภัย covid-19 ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ แปลงปลูกหน้าศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน อ.บางปะหัน พื้นที่ปลูกจำนวน 5 ไร่ ผักสวนครัว กว่า 15 ชนิด

โดยกิจกรรมปลูกผักสวนครัวนี้ เป็นการต่อยอดจากโรงทาน ตามพระดําริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำมาประกอบอาหาร และแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ในยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดโควิค-19 (covid-19)

Leave a Reply