มีหรือยัง! หนังสือ “พุทธนววิถี” หลากมุมมองปริบทโควิด-19

วันที่ 23 มิ.ย.2563 เพจร Cholvit Jearajit ได้โพสต์ข้อความ ความว่า “ขอบคุณ สสส ผู้สนับสนุน ทีมงานนักวิชาการเบื้องหลังหลายท่าน คุณค่าหนังสือเล่มนี้ยกคุณความดีแด่ทุกๆท่านครับ” ประกอบการแชร์ เพจ “ชุดโครงการวิจัยพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม มจร” ความว่า

วันนี้ทางเพจขอประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่อง “พุทธนววิถี” ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนจาก โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)ในสังคมไทย

หนังสือเล่มนี้ได้พยายามอธิบายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ แง่มุมทางสังคม ตลอดจนถึงแง่มุมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแง่มุมในอย่างหลังถือเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
เนื่องจากยังไม่ค่อยมีนักวิชาการท่านใดที่หยิบยกพระพุทธศาสนามาเพื่ออธิบายต่อสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากได้หนังสือ “พุทธนววิถี” สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านมาได้ทางเพจหรือคอมเม้นต์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ได้เลยครับ

หรือสามารถอ่านหนังสือเรื่อง พุทธนววิถี (ฉบับเต็ม) ได้ผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://cee051df-0af4-4238-9c39-47398ecf1f29.filesusr.com/…

#พุทธนววิถี
#การพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา

Leave a Reply